Jaunā Gaita Nr. 259. decembris 2009

 

Juris Kronbergs

 

 

TAD SAPNĪ ATNĀCA VALDIS

Valdis Muižnieks in memoriam

 

Ja gribi uz bērēm ko rakstīt, es nolasīšu, tā e-pastā Maira

Nevaru, jāpabeidz tulkojums, izdevējs gaida, rakstīšu vēlāk…

 

Tad sapnī atnāca Valdis. Savā parastā mierā,

ar savu labsirdīgi viltīgo smaidu – varēja redzēt, ka viņam

kaut kas aiz ādas – savā parastā balsī, viņš teica:

Tā nav problēma, Juri, tu taču vari to dzejoli izsapņot

Valdis aizgāja, bet sapnis turpinājās,

un sapnī dzejolis:

 

Es nezinu kad viņš sāka taisīt, veidot

savu pirmo riteni – varbūt Latvijā, varbūt dīpīšu nometnē

 

Noteikti bij tie, kas teica – kāds smieklīgs vīrs

vai ta viņam nav zināms, ka ritenis sen jau izgudrots

 

Tas pirmais ritenis, tas bija viņš pats

vēlāk nāca vēl trīs: Lalita, Zintis un Sarma

Tad Valdis tiem riteņiem virsū uzcēla tādu kā būdu

 

Tā, viņš teica, māja uz riteņiem gatava, pasaule

liela, kamēr nebūsim mājās, būsim tomēr mājās

 

Bet kādu dienu viņš ņēma savu riteni, kas bija

viņš pats, un ar pēkšņu atvēzienu to aizlaida

Caur padebešiem, pār mākoņu klajumiem

Un tas pazuda kaut kur tālu aiz saules

 

Uzmodies pierakstīju Valža rosināto dzejoli

 

Taču, tomēr: kaut nešķita pareizi, dzejolis pusratā…

 

Kad esmu tikpat kā nolēmis, ka ar dzejoli nekas nesanāks,

pēkšņi dzirdu kā es, atdarinādams Valža balsi, sev mierīgi saku:

Bet, Juri, es jau teicu, kā tas darāms.

 

Darāms… vispirms apstulbstu, tad attopos

Jā, protams – tas jāizsapņo

 

Tas ceturtais ritenis tur vienmēr būs:

sapņos

 

2009 gada jūlijā-septembrī, Ventspilī-Stokholmā

 

Jaunā Gaita