Jaunā Gaita Nr. 259. decembris 2009

 

 

Rakstu krājuma Jaunā Gaita rudens numurā reproducētas trīs Voldemāra Avena gleznas no viņa šīs vasaras retrospektīvās izstādes LNMM un arī viņa septiņi jauni dzejoļi. Kritiķi Avenu raksturo kā gleznotāju ar dzejnieka izjūtām, jo kā mākslinieks un kā dzejnieks viņš ir modernists ar slieksmi mūsdienu parādības nolikt blakus senlaicīgām.

Anitas Dzirnes trīs dzejoļi ir par ASV vidieni, rietumiem un austrumiem.

Prozas rakstnieces Benitas Veisbergas „Pierakstos” dzejiskas pārdomas izriet no ikdienas dzīves momentie

Ulža Bērziņa no senislandiešu valodas latviskotajā Vārsmu Eddas ievadā „Zintnieces pareģojums” runa ir par pasaules radīšanu un tās gaidāmo galu.

Fotomākslas attēlos skatāmi Jāņa Gleizda, Rimanda Cepļa, Arņa Balčus un šveicieša Roberta Franka darbi.

Linda Treija apraksta Latvijas vēstniecībā Vašingtonā notikušo izstādi Latvian Dimensions: Contemporary Installations and Sculpture.

Evas Eglājas-Kristsones pētījuma „Okupētās Latvijas un latviešu trimdas saskarsme un tās dinamika” turpinājumā aplūkots laika posms 1972-1975, kad viedokļu nesaskaņas par pašcenzūras jautājumu kultūras sakaros skaldīja līdz tam laikam vienprātīgo JG redkolēģiju.

Biedrības Aspazijas mantojums priekšsēdētāja Rūta Dzenīte apraksta dzejnieces 144. dzimšanas dienas atzīmēšanu Aspazijas kādreizējā dzīvesvietā Dubultos.

Atmiņu nodaļā Aina Siksna atceras savus skolotājus Zentu Mauriņu (1897-1978) un Jāni Rudzīti (1909-1970), Franks Gordons raksta par savu pieredzi pirmskara un kara gados, bet Uldis Siliņš atskatās (un pasmaida) uz pirmo pēckara gadu bēgļu nometnē angļu okupācijas zonā Vācijā.

Vēstures nodaļā Jānis Krēsliņš Sr. komentē Rūjienas Laika redaktores Līgas Siliņas interviju ar aktrisi Hildu Princi Uršteinu.

Nodaļā Dažos vārdos, kā parasts, kodolīgas īsziņas par grāmatu jaunizdevumiem, tēlotājmākslu, mūziku, politiskām aktualitātēm un  vēl par daudz ko citu.

Recenziju daļa aplūkots Ulža Bērziņa jaunais dzejkrājums Saruna ar Pastnieku, Astrīdes Ivaskas Dzeja un atdzeja, Ainas Zemdegas Raksti, Anitas Liepas Austrumu motīvs, Ingas Ābeles Paisums, Jāņa Lejnieka un Zandas Redbergas sastādītie Latviešu arhitektu teorētiskie raksti, Roberta Fērnlija (Fearnly) filatēlisks pētījums Latvian Issues, Ineses Aides Vētra liedagā, Fegesaka (Thomas von Vegesack) zviedriski sacerētā Pasaule bez mājām (Utan hem i tiden) un Roberta Šveicera (Schweitzer) Finnland, das Zarenreich und die Deutschen un Journal of Baltic Studies šā gada marta laidiens. Atsevišķus JG numurus iespējams iegādāties Rīgā Latvijas Okupācijas muzeja grāmatgaldā vai arī pieprasīt telefoniski (67-289619) no Ilzes Dzelmes.

 

Juris Žagariņš

 

 

Jaunā Gaita