Jaunā Gaita nr. 272. pavasaris 2013

 

 

NE TIKAI VĒSTURNIEKIEM

Journal of Baltic Studies 43/3 (September 2012). Association for the Advancement of Baltic Studies <www.balticstudies-aabs.org> Terry Clark, editor <jbs.creighton.edu>

Pirmās Baltijas Studiju konferences dalībnieki vairāk nekā pirms 40 gadiem nodibināja (1968) savu apvienību. Kopš šī baltiešiem nozīmīgā gada daudzi no dibinātājiem jau aizgājuši citā saulē, bet citi vairs vienkārši nav aktīvi zinātniskā darbā. Vēl vairāk ir to JBS lasītāju, kuri tikai tagad iepazīst apvienību, kuras mērķi un loma zinātnes pasaulē aprakstīta JBS aizmugures iekšējā vākā. Dibinātāju, to vidū ilggadīgā AABS vadītāja Jāņa Gaiguļa, pazīstamā vēsturnieka Edgara Andersona u.c. nolūks bija apvienot Baltijas jautājumu pētniekus, neatkarīgi no tautības, dot forumu viņu zinātniskajām publikācijām, izziņot konferences un atdalīt zinātniski objektīvās Baltijas studijas no politiski ievirzītām aktivitātēm. Šo rindiņu rakstītājam, konsultējoties ar baltiešu zinātniekiem un gatavojot AABS statūtus inkorporācijai Ņujorkas štatā, vissarežģītāk bija izkārtot politiskos jautājumus, jo daļa vēlējās ne vairāk, ne mazāk kā kopēju baltiešu cīņas organizāciju. Vajadzēja arī sapazīstināt un iesaistīt zinātniekus profesionālas organizācijas vadīšanā. Viss izdevās lieliski. Tolaik neiedomājams ir kļuvis JBS lasītāju skaits un mūsdienās AABS var lepoties ar starptautisku profesionālu cieņu un reputāciju. Par to liecina arī aplūkojamā laidiena pirmie divi raksti – Upsalas U. un Glasgovas U. prof., bijušā JBS redaktora Dāvida Smita <d.j.smith@socsci. ac.uk> atvadīšanās no nelaiķa kolēģa, Bradfordas U. vēstures prof. Haidena (John Hiden, 1940-2012), viena no aktīvākajiem AABS biedriem Lielbritānijā, daudzu svarīgu Baltijas vēstures jautājumu pētītāja, kurš paliek atmiņā kā paraugs nākošajām zinātnieku paaudzēm, priekšzīme tam, ko iespējams sasniegt ar neatlaidību un pārliecību par sava darba nozīmi. Otrā daudz plašākā igauņu vēsturnieka, Indianas U. prof. Toivo Rauna <raunt@indiana.edu> rakstā uzsvērta baltiešu izaugsme un loma Baltijas Studiju apvienībā – ne tikai vēsturnieku, bet arī citu sociālo zinātņu pārstāvju, par ko var pārliecināties avotu uzskaitē raksta beigās. Pats Rauns ir ievērojamās Indianas U. (Indiana U) vadošais baltiešu vēsturnieks.

Gdaņskas U. palīgprof. Marta Grečnika <marta.grzechnik@eui.eu> pievēršas Baltijas jūras reģiona jēdzienam, mudinot tajā ietvert visas teritorijas Baltijas jūras piekrastē. Padomju impērijas sabrukums, viņas uzskatā, atvēris durvis plašākai reģiona vēsturnieku sadarbībai. Jaunais vēsturnieks Sveins <geoffrey.swain@glasgow.ac.uk>, turpinādams Džona Haidena darbu, pēta interesantās spēlītes diplomātu aprindās laikā, kad Lielbritānija bija gatava pamest Baltijas valstis savam liktenim un padomju varai. Rakstā izceļas ilggadīgā Latvijas sūtņa Kārļa Zariņa diplomātiskums un mērķtiecīgā veiklība. Doktorands un Austrālijas Kvīnslandes (Queensland) U. un Tartu U. lektors Delānejs Skerets aplūko somu un rusofonu <d.skerrett@uq.edu.au> attieksmi pret igauņu valodu. Rusofonu uzskatā Igaunijas valodu politikai priekšroka jādod krievu valodai. Vilņas U. politisko zinātņu lektora Žilvinas Martinaiša <z.martinaitis@gmail.com> pētījums ir par vēlēšanu reformām, kas pašos pamatos pārveidojušas Lietuvas parlamenta un valdības struktūras. Tallinas U. asociētā prof. Anne Lange <anne.lange@tlu.ee> rakstā par Enu Sōsāru (Enn Soosaar, 1937-2010), cita vidū, dod labu ieskatu tulkotāja grūtajā darbā, kad to stingrai kontrolei pakļāvusi padomju vara.

No grāmatu recenzijām vispirms gribas minēt Michaela Amundsena (Tallinn U.) esejveidīgo apskatu par Mareka Tamma et al. pētījumu par Livonijas Indriķa hronikuCrusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier: A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia – un Matjū Kotta vērtējumu par Nila Muižnieka un Vitas Zelčes Karojošā piemiņa:16. marts un 9. maijs. Pārējās: Gerald Schernewski, Jacobus Hofstede, Thomas Neumann (eds.). Global Change and Baltic Coastal Zones. (rec. Franziska Mannke, Hamburg); Nadia Kaneva (ed.). Branding Post-Communist Nations: Marketizing National Identities in the „New” Europe (Brent McKenzie, U. of Guelph).

 

Gundars Ķeniņš Kings

Pacifika Luterāņu Universitāte

 

Jaunā Gaita