< JG 271 Jaunā Gaita   JG 273 >

59. GADAGĀJUMS

PAVASARIS 2013

1. (272) NUMURS

OLAFS GŪTMANIS 1927-2012

Es nezinu, kur manī sākas
tā balss, kas arvien diktāk kliedz,
ka ugunskurs zem kuršu pīšļiem
ir atkal liesmās aizdedzies.

„Asins balss” Dzejoļu krājumā Godavārti (1996)

Maketa fails

Satura apraksts

S A T U R S

1

 

Olafs Gūtmanis – Pēteris Jaunzems

2

 

DZEJA: Baiba Bičole, Imants Auziņš

8

 

Brencis Sils – Brīvs kā putns, bet ar ērkšķiem

9

 

Laima Kalniņa – Spēlēsim…

10

 

Par Laimu Kalniņu (re)

11

 

Uģis Jansons – Personīgā revolūcija

13

 

Ieva Dāboliņa – Cīlīte

16

 

Ingmāra Balode – Velgas Kriles dzeja

17

 

Līvija Baumane – Elzas Ķezberes pasaule

20

 

Una Alksne – Estētisms Bārdas lirikā III

22

 

ATMIŅAS: Bruno Javoišs – Karoga stāsts

 

 

MĀKSLA:

32       Māris Brancis – Mieriņš IV

35

 

    Linda Treija – Artūra Virtmaņa šķautnes

36

 

    Artūrs Virtmanis – Melanholijas šķautnes

37

 

    Linda Treija – Brencis Sils. Cilvēka gaisma

37

 

    Dace Lamberga – Ieskats trimdas mākslā

39

 

    Laimons Eglītis – Nepārtrauktā klusā daba

40

 

    Helēna Gintere – Ēriks Ešenvalds

    VĒSTURE:

43

 

    Ojārs Spārītis – Gustavs Ādolfs

45

 

    Ojārs Spārītis – Dzeja

46

 

    Juris Šlesers – Ielaušanās panteonā

50

 

DAŽOS VĀRDOS (vg) (mb) (re)

62

 

NO LASĪTĀJU VĒSTULĒM

 

 

GRĀMATAS:

64       Rasma Birzgale, Juris Silenieks, Andra Silapētere
            Viktors Hausmanis. Veronika Janelsiņa rakstos un darbos

67

 

    Laimonis Purs – Pārdomas raisoša
            Vladimirs Kaijaks. Koka kāja, Kapu māja

69

 

    Indra Ekmane – Svešinieku pilsēta Viļņa
            Laimonas Briedis. Vilnius: City of Strangers

70

 

    Katrīna Kuduma – Vāgners un daudzi citi
          
Anna Foma. Jaunā Vāgnera klusēšana

72

 

    Katrīna Kuduma – Pateikt vairāk
          
Ingmāra Balode. alba

73

 

    Aina Siksna – Pieraksti uz Intas grāmatas malām

75

 

    Gundars Ķeniņš Kings – Ne tikai vēsturniekiem
            Journal of Baltic Studies
43/3 (September 2012)

76

 

JG LABVĒĻI

 

 

IN THIS ISSUE – (jž)

 

Lindas Treijas vāks

 

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu!

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš

Redaktori:

Voldemārs Avens
Māris Brancis
Vita Gaiķe
Anita Liepiņa
Maija Meirāne
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Linda Treija
Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Ingrīda Bulmane, Līga Gaide, Tija Kārkle, Uldis Matīss, Andris Priedītis

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

Maketētājs Juris Žagariņš

Jaunā Gaita