Jaunā Gaita nr. 278. Rudens 2014

 

 

 

 

 

 

GANDARĪJUMS

Journal of Baltic Studies 45/1 (March 2014), Association for the Advancement of Baltic Studies <www.balticstudies-aabs.org>. Editor: Terry Clark <jbs@creighton.edu>. 142 pp.

 

Pēc vairākkārtējiem mudinājumiem mūsu pašu zinātniekiem un pētniekiem kļūt aktīvākiem JBS lappusēs ar savu darbu tekstiem, gandarījumu dara š. g. marta laidiens, veltīts galvenokārt vienam tematam: Contesting the Demise of lauki: Life and Politics in the Latvian Countryside (Nepievienojoties uzskatam par lauku galu: Dzīve un politika Latvijas laukos). Rakstu krājumā ievietoti sekojošie pētījumi: Dace Dzenovska un Guntra A. Aistara. Practices and Politics of Rural Living in Latvia: An Interdisciplinary View (Multidisciplinārs skats uz praktisko un politisko dzīvi Latvijas laukos) Rasma Kārkliņa. Informal and Formal Civil Society: Latvia’s Countryside (Neformālās un formālās civilattiecības Latvijas laukos) Ivars Pavasars. Environmentalism in Latvia: Two Realities (Rūpējoties par Latvijas vidi – divas realitātes); Klāvs Sedlenieks. What Do Latvian „Peaceful Peasants” Do? A Peace System in A Rural Parish of Latvia (Ko dara latviešu ‘miermīlīgie zemnieki’? Miera stāvoklis Latvijas pagastā) Agnese Cimdiņa. Unnoticed Entrepreneurship and Innovation in Latvia’s Rural Economy (Neievērotā uzņēmējdarbība Latvijas lauku ekonomikā) Guntra A. Aistara. Latvia’s Tomato Rebellion: Nested Environmental Justice and Returning Eco-Sociality in the Post-Socialist EU Countryside (Latvijas tomātu dumpis: Iesakņojušās rūpes par vidi un atgriešanās ES postsociālistiskajā lauku ekosabiedrībā).

Recenziju sadaļā aplūkotas sekojošās grāmatas: Arnolds Klotiņš (red.). Music during the Occupation: Musical Activity and Composition in Latvia, 1940–45 (recenzents Guntis Šmidchens, U. of Washington) Leonidas Donskis. Fifty Letters from the Troubled Modern World: A Philosophical–Political Diary 2009–2012 (Ainius Lašas, U. of Oxford) Richard Mole. The Baltic States from the Soviet Union to the European Union: Identity, Discourse and Power in the Post-Communist Transition of Estonia, Latvia and Lithuania (David Galbreath, U. of Bath) Agnia Grigas. The Politics of Energy and Memory between the Baltic States and Russia (Andres Kasekamp, U. of Tartu).

P.S. Lasītāji, kuriem interesē plaša pieeja baltiešu jautājumiem (no Arktikas līdz Adrijas jūrai), var pieprasīt bezmaksas abonementu daudzpusīgā Stokholmas Södertörn U. izdotā žurnāla Baltic Worlds redakcijā <bw.editor@sh.se>. Žurnālu finansē Centre for Baltic and East European Studies.

 

Gundars Ķeniņš Kings

Pacifika Luterāņu U.

 

 

 

Jaunā Gaita