Jaunā Gaita nr. 292. Pavasaris 2018

 

 

 

Uldis Bērziņš

Šķēpudziesma no Sāgas par sadedzināto Njālu


Atdzejojuma pirmpublicējums

...Un Katanesā gadījās pašā Lielās Piektdienas rītā, ka vīrs, Šķēpis/ Šķēpulis vārdā, iznāk laukā un rauga pie sievu austuves piejājam divpa­dsmit un saejam iekšā. Viņš stāj klāt un ieskatās pa logu, un redz sievas sēžam pie stāviem un aužam. Atsvaru vietā viņām cilvēku galvas, meti un velki cilvēku zarnas, šķēps viņām par nīšu šķirstāmo, bet atspoles vietā bultgalis. Viņas dziedāja tādas vārsmas:

 

1

Plats mests miruļiem

šķērauts palsais,

šķet šķēpi vīriem

tērauda šķietu,

kā tūce, riestava

ries asins rasu –

veikliem pirkstiem

pin sārtos velkus

meitas, kas biedros

Vairogtveŗa bendem/bendēm.

 

2

No vīru zarnām

velkus darām,

atsvaram metos

miroņgalvas karam,

nītsrīkstis asas –

asiņoti naži

dzezkaltiem spaliem!

bultgaļiem dzelstām,

asmeņiem kulstām

uzvaras audu.

 

3

Sīve un Dārdšķēpe

pie stāviem steidzas,

Milze – gan!, Zibsne

zobeniem kailiem –

nu lieksies pīķi,

nu plaisās bruņas,

dzelzgrauzu vilki

vairogos kodīs/ķersies.

 

4

Aužam, lai aužam

šķēpautu kaujai –

kāds jaunam ķēniņam

kaŗā ķēriens!

Priekšup lai brāžam,

pulkus lai gāžam –

kur cīniņā draugi

cirtieniem mijas.

 

5

Aužam, lai aužam

šķēpautu kaujai –

lai jaunam princim

pakaļ traucam,

Kāve un Zizlene

kaujvedim līdzās,

raug varoņu asinis

no vairogiem pilam.

 

6

Aužam, lai aužam

šķēpautu kaujai,

kur vīru karogi

vienplandu laužas –

negribam princi

nāvei paļaut

daudz vēl citu,

ko dot viņa vietā.

 

7

Nu nāks ļauži

pār novadu valdīt,

kas notaļ krastmalā

nupat vēl mita.

Jaušu, jau nāvei

kaujvedis nolemts.

Ak! jau asmeņi

cauri ņem jarlu.

8

Ilgi vēl īri

īgs savās žēlās,

nerims par kritušiem

kaŗeivji sērot.

Audums nu nosiets,

asins lauks noliets,

pasauli pārstaigās

posta dziesma.

 

 

9

Baisi nu liekas

i augšup lūkot,

kur tums debesīs

sarkana tūce;

ļaužu asinīm

krāsosies gaisi,

kad vaju dziedāsim

mēs, Vajātājas.

 

10

Jau gana vēstīts

par ķēniņu jauno,

gan dzirdējāt

dziedam tam slavu;

katrs, kas klausās

kaŗameitu dziesmās,

lai prātā piemin,

ko ļaudis priecēt!

 

11

Kailus bez sedliem

lai kumeļus triecam,

kailiem zobeniem

lai prom traucam!

 

 

 

Tad viņas norāva audu no stāviem un saplēsa gabalos, un katra sev paturēja tik, cik saujā. Šķēpis/Šķēpulis atkāpās no loga un gāja mājās. Bet sievas sēdās zirgos un jāja prom, sešas dienup un sešas ziemup.

 

 

 

 

Jaunā Gaita