< JG 291 Jaunā Gaita JG 293 > 

  63. GADAGĀJUMS

  PAVASARIS 2018

  292. NUMURS

 

Roberts Diners. Bruņnesis. 2015. Bronza, gliemežvāks, inkrustācija-rags. 5 × 3,5 × 7,8 cm

 

Satura apraksts

   

S A T U R S

 

  1

     Lilija Dinere un Roberts Diners. Tors

  2

 Uldis Bērziņš. Šķēpudziesma

  3

     Lilija Dinere un Roberts Diners. Igdrasils

  4

 Dace Micāne Zālīte. Dzeja

  6

 Baiba Bičole. Bitītes Vinkleres atdzejojumi

  8

 Vladis Spāre. Nelaimes putns

12

 Ilze Lāce-Verhaeghe. Baloži uz Žozetes jumta

14

 Lāsma Gaitniece. Vecaistēvs Rūdolfs

17

 Rita Grigāne. Franču trioleta tradīcija

19

     Roberts Diners un Lilija Dinere. Kārlis Lielais un Rolands

24

 Laimas Martinskas intervija ar Rudīti Raudupi

 

 M Ā K S L A

29

     Linda Treija. Ceļojums laikā un telpā

30

     Lilija Dinere. Meandra

       16. lpp. Roberts Diners.Zieds
     23. lpp. Lilija Dinere. Līgava
     31. lpp. Roberts Diners. Bruņnesis
     40. lpp. Roberts Diners. Mirstošais Rolands
     46. lpp. Roberts Diners. Čūsku pavēlnieks

32

     Maija Meirāne. Tālas saules pilnās balsis

                Inese Birstiņa. Erna Bērziņa/Dzelme/Ķikure, Atgriešanās mājās

32

      Erna Ķikure. Vecās mātes portret (1946) seši varianti

36

 M Ū Z I K A – Daces Aperānes intervija ar Reini Zariņu

 

 A K T U A L I T Ā T E S

41

 Dagmāra Beitnere-LeGalla. Patvēruma meklētāju politika

47

 Otto Ozols. Eiropa, mums ir problēma!

51

 V Ē S T U R E – Pēteris Korsaks. Fotoamatieris Gothards Grīnvalds

   Gotharda Grīnvalda fotogrāfijas Tukumā 1940. g.

 

 G R Ā M A T A S

58

 Juris Šlesers. Dzelzsgriezēju auklējums
         Rita Laima. Skylarks and Rebels

60

 Lāsma Gaitniece. Neviens negribēja atstāt Kurzemi

         Jānis Sudrabiņš. Pēdējās dienas Kurzemē

61

 Lāsma Gaitniece. Labirints ar nosaukumu "90. gadi"

         Arno Jundze. Sarkanais dzīvsudrabs

63

 Lāsma Gaitniece. Andra Grūtupa pienesums

66

 Māris Roze. Ko mēs esam izdarījuši?

        15. maija Latvija. Inesis Feldmanis red.

69

 DAŽOS VĀRDOS

74

 Erratum

75

 Tomass Stepiņš. Saule latvi sēdināja

76

 LABVĒĻI

   In This Issue
   
 

Uz vāka: Lilija Dinere. Lielā iemītniece

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas par Labvēļu atbalstu.

Jaunā Gaita