< JG 292 Jaunā Gaita  JG 294 >             

  63. GADAGĀJUMS

  VASARA 2018

  293. NUMURS

 

 

   Satura apraksts

   

S A T U R S

 1

 Pāvils Johansons. Liktenis

 2

 Valters Nollendorfs. Ivaram Ivaskam un no Ivara Ivaska

 3

 Ivars Ivasks. Otrās sērijas ceturtā elēģija

 4

 Anita Liepiņa. Indra Gubiņa

 5

 Valters Nollendorfs. Rīteļu kapsētā

 6

 Indra Brūvere. Dzeja

10

 Ilze Lāce-Verhaeghe. Multiinstrumentālista diendusa

13

 Signe Rirdance. Vistas zupa

18

 Zigurds Skābardis. Seduksēns

21

 Sergejs Moreino. Apvidus viņpus upes

25

 Dita Lūse. Meitene kafejnīcā (glezna)

27

 Pāvils Johansons. Mākslas teroristi

28

 Edmunds Frīdvalds. Ironiskas pasakas

36

 Uldis Bērziņš. Visi ūdens sāti, tik ne zivs

 

 M Ā K S L A  –

39

 Baiba Magdalena Eglīte. Zigfrīds Sapietis

 

 A K T U A L I T Ā T E S  –

42

 Ojārs Spārītis. Latvijas zinātnes, politikas, un ekonomikas sazobe

45

 Otto Ozols. Putins rokas stiepienā

49

 Zigfrīds Sapietis. Pūķis (skulptūra)

 

 V Ē S T U R E  –

50

 Guntis Liepiņš. Imants Lešinskis

53

 Andris Padegs. Dardedzes nozīme

 

 G R Ā M A T A S  –

56

 (Juris Šlesers) Julija Šukys. Siberian Exile

59

 (Ginta Elksne) Piederēt un atšķirties. red. Vieda Skultāne

62

 (Rasma Birzgale) R. Rotkale, A. Straupeniece ES, Eduarda Smiļģa dzīves ceļš

65

 (Lāsma Gaitniece) Vēl par Eduarda Smiļģa dzīves ceļu

66

 (Lāsma Gaitniece) Dace Rukšāne, Latviskais laimes kods

68

 (Lāsma Gaitniece) Džīna Aičisone, Runātspējīgais zīdītājdzīvnieks

70

 Dita Lūse. Tikai viens mirklis (glezna)

71

 D A Ž O S   V Ā R D O S

76

 L A B V Ē Ļ I

   In This Issue

 

 

Vāks: Daniela Treija. Ilustrācija Latvijas vasara. 2017/18.

 

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas par Labvēļu atbalstu.

Jaunā Gaita