< JG 293 Jaunā Gaita JG 295 >

  64. GADAGĀJUMS

  RUDENS 2018

  294. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

 1

 Inese Zandere. Balsis no kora  – dzeja

 6

 Māris Krautmanis – dzeja

 9

 Dagnija Dreika. Linogriezumi – dzeja

12

 Ingrida Tārauda – dzeja

14

 Juris Zvirgzdiņš. Lambada 89

16

 Juris Zvirgzdiņš. Septiņi zābaku pāri

19

 Lienīte Medne-Spāre. Aizbildnis

22

 Guna Roze. Eklēri

28

 Paolo Pantaleo. Tavas mātes valoda

 

 M Ā K S L A

30

 Dace Lamberga – Nepieradinātās dvēseles

33

 Dace Lamberga – Egila Rozenberga šķiedru māksla

8        Egils Rozenbergs. Miglu krastmala – gobelēns
34        Egils Rozenbergs. Refleksijas-pārdomas – gobelēns

35

 Linda Treija – Agnese Rudzīte. Stiprā Made

27        Agnese Rudzīte. Just lielu spēku . . . - glezna
36-37        Agnese Rudzīte. Pakavs vai neapkaltu rumaku ordenis – glezna
53       Agnese Rudzīte. Made Stabulniece ar bērniem – glezna
67        Agnese Rudzīte. ... sadega vēstures sārtā ... – glezna

 

 M Ū Z I K A

38

 Dace Aperāne – Saruna ar Annu Veismani

 

 A K T U A L I T Ā T E S

40

 Ojārs Spārītis – Zinātnieku Kongresa manifests

41

 Otto Ozols – 6. okt. Saeimas vēlēšanas

 

 V Ē S T U R E

45

 Juris Šlesers & Valdis Zeps – Ansis zelta cilvēks

54

 Lāsma Gaitniece – Noslēpumainā profesore Elizabete Jakovļeva

 

 G R Ā M A T A S

57

 (Bārbala Simsone) Egīls Venters. Poseidona galva

59

      Egīls Venters. Tenebre fragments

62

 (Juris Šlesers) Māra Celle. Mežaparka meitene uzaug Amerikā

64

 (Kristīne Ilziņa) Liāna Langa. Velēnu kleita

65

 (Andrejs Grāpis) Imants Auziņš. Klusums nav mēmums

68

 (Lāsma Gaitniece) Ņikita Petrovs. Bendes

70

 DAŽOS VĀRDOS

76

 LABVĒĻI

   In This Issue

Uz vāka: Vasara Rauda (9 g.) Rīgas pils (fragments). 2018

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas par Labvēļu atbalstu.

Jaunā Gaita