< JG 294 Jaunā Gaita JG 296 > 

  64. GADAGĀJUMS

  ZIEMA 2018

  295. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

 1

 Imants Tillers. Deviņi šāvieni

 2

 Nora Ikstena. Pagānu krūze

 5

 Vladis Spāre. Dāņu tabaka

10

 Toms Venclova – dzeja – tulk. Jānis Elsbergs

14

 Ingmāra Balode. Pieci dzejoļi astoņpadsmitajā

17

 Evita Hofmane. Silta vieta

21

 Patrīcija Kuzmina. Mans mīļais onkulis

24

 Inguna Bauere. Ziemassvētku brīnums

27

 Elvīra Bloma – dzeja

 

 M Ā K S L A

30

 Imants Tillers. Glezna, kas nerunā

31

 Elita Ansone. Imants Tillers

34

 Imants Tillers. Koka sirds

36

 Vilnis Auziņš. Fotogrāfija. Procesi un notikumi

39

 Pēteris Korsaks. Irbīte gūstekņu žurnālā

40

 Osvalds Rožkalns. Darba diena

 

 M Ū Z I K A

42

 Andra Dzenīša Māra

45

 Imants Tillers. Sarunas ar līgavu

 

 A K T U A L I T Ā T E S

46

 Otto Ozols. Vēlēšanu nakts

 

 V Ē S T U R E

48

 Juris Šlesers. BATUN

52

 Andrejs Eglītis. Vīrs no Latvijas

55  Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni

56

 Valters Nollendorfs. Tīrradnis

 

 G R Ā M A T A S

62

 Bārbala Simsone. Mēs. Latvija. XX gadsimts

65

 Sandra Ratniece. Ulda Bērziņa Idilles

66

 Lāsma Gaitniece. Sievietes karā

68

 Lāsma Gaitniece. Otomārs Kalpiņš

70

 D A Ž O S   V Ā R D O S

75

 Alfs Ūdris. 18. novembris

   In This Issue

Uz vāka: Imants Tillers. Terra negata, 2005, detaļa. LNMM

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu.

Jaunā Gaita