Jaunā Gaita nr. 293. Vasara 2018

 

 

Valters Nollendorfs

Rīteļu kapsētā Zvārdes pagastā 1997. gada Lielajā piektdienā

 

Kapu akmeņu

krāsmatas

kailajā

laukā.

 

Kapu kopiņas

iedzītas

krāteru

dzīlēs.

 

Bet kur

mūsu koki?

 

Un kur

mūsu kauli?

 

Kur zemē

palika pēdas?

Visam pāri

pērnajā

kūla,

visam pāri

pavasara

vējš

 

un pirmo

stārķu

spārnu

vēdas.

 

 

 

 

Zvārdes pagastu Kurzemē uz dienvidaustrumiem no Saldus Otrā pasaules kara pēdējos mēnešos šurpu turpu šķērsoja frontes līnija. Kara beigās 1945. gada 9. maijā pēc sīvām kaujām starp vācu un padomju armiju kādreiz bagātajā pagastā palika ēku krāsmatas un izpostīta zeme bez saimniekiem. Padomju okupācijas laikā no pagasta izdzina vēl palikušos iedzīvotājus un izveidoja padomju kara aviācijas bumbošanas poligonu. Rīteļu kapsēta bija bumbošanas mērķis. Latvijas Okupācijas muzejs 1998. gadā izveidoja ceļojošu izstādi par izpostīto zemi Zvārdē.

Jaunā Gaita