Jaunā Gaita nr. 297. vasara 2019

 

 

 

Eduards Aivars

Eduards Aivars, īstajā vārdā Aivars Eipurs (1956) ir viens no savas paaudzes redzamākajiem dzejniekiem, kurš regulāri publicē savus darbus kopš 1985. gada, taču žurnālā Jaunā Gaita šī ir viņa pirmā publikācija. Aivars sācis rakstīt un publicēties krietni vēlāk, nekā viņa vienaudži Klāvs Elsbergs un Amanda Aizpuriete, tāpēc pieskaitāms tādiem starppaaudžu dzejniekiem kā Edvīns Raups un Liāna Langa. Dzejnieks debitē 1991. gadā ar krājumu Dejas, kuram seko veseli divi krājumi 1996. gadā – un Ainava kliedz, kurš, kā atzinuši kritiķi, ir viens no diviem nozīmīgākajiem desmitgades krājumiem (otrs ir Raupa Dzīvo damies) un ar savu postmoderno pieeju ietekmējis jaunākus dzejniekus. Pagaidām autoram iznākuši deviņi dzejas un divi īsprozas krājumi. Eduarda Aivara dzeja antoloģijās un publikācijās, tostarp žurnālā World Literature Today, atrodama 14 valodās. 2018. gada pavasarī Lielbritānijā izdota grāmata Phenomena (Parādības), kurā galvenokārt ietverti dzejoļi no krājumiem Parādības (2016) un Sakvojāžs (2011), kā arī daži no vairākas balvas saņēmušā Es pagāju (2001) un atsevišķi jauni dzejoļi.

Autors dzimis Saulkrastu pusē, Pabažu ciema „Ainavās”, skolojies Saldū un Limbažos. Vēlāk dzīvojis Rīgā un Jelgavā. Ar pārtraukumiem studējis Latvijas Universitātē, kuru pabeidzis Baltu filoloģijas nodaļā. Prot arī romāņu valodas. Strādājis Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībā, Annas Brigaderes muzejā Tērvetes „Sprīdīšos”. Guvis ievērību ar savu darbu alkoholiķu rehabilitācijā Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ģintermuiža”. Ieguvis izglītību arī psihoterapijā. Kopš 2005. gada ir dzejas, vēlāk arī prozas konsultants Latvijas Rakstnieku savienības projekta „Literārā akadēmija” ietvaros. Strādā ar visu paaudžu autoriem. Darbojas Baltijas Asamblejas žūrijā, Dzejas dienu padomē, Valsts Kultūrkapitāla fonda ekspertu grupā. Raksta slejas par kultūras jautājumiem Latvijas avīzē.

Šeit lasāmi dzejoļi no jaunā, vēl topošā krājuma.

(V.S.)

 

 

B A L T Ā D A I N Ā     D Z E J N I E K A

V Ē S T U L E S    II

 

NESTEIDZOTIES

 

Divi vīri pie kamīna sēž
Sveces sen izbeigušās
Abi knibinās kaut ko 
Beigās iemācās adīt
Viens visu laiku sprēgā latīniski
Otrs neuzskata to par augstprātību 
Tikai atceras studiju laiku
Laiks plūst un kavējas reizē 
Līdz svīst gaisma
Lēni izpūšot elpu
Ziema iet uz beigām

 

 

 

 

Diriģents nekustina rokas

 

Orķestris spēlē šķībi

Bet svētki ir izdevušies

Lai arī slēpjoties aiz kokiem

Pavasaris nāk ar brīvības aploksnēm kabatās

Daži koki ir neglīti

Taču tie nespēj izbojāt mežu

Dzīvnieki ievelk nāsīs gaisu

 

 

 

 

TIK MAZ CILVĒKU


Dzer no krūzes
Ieķērušies osā
Ka es nesaprotu
K
āpēc osa turpina būt
Ja
Nu
Kādreiz?
Ak
Jā – 
Krūze ir
Jānes
Līdz 
Galdam

 

 

 

 

DZEJOLIS PAR TO, KA EZĪTIS AIZDOMĀJIES IEVĒRA
DIEGU PILNĪGI VISĀS SAVĀS ADATĀS

 

Bija labi mirkli justies kā zirneklim savā šūpuļtīklā
Uz brīdi ezītis zaudēja līdzsvaru
Par laimi, zeme bija tuvu

 

 

 

 

KOPDZĪVES LIKUMS

 

Man nepatīk šī civilstāvokļa aktu reģistrācijas lēdija
Man šķiet, ka viņai pašai galīgi neiet
Un kuri tad būs tie liecinieki, tik daudz draugu
Mācītājs arī ne visai
Nejauši dzirdēju, ko viņš teica pērminderim:
„Tā sieviešu sišana tāda štrunta problēma vien ir”
Man par maz ar vienu baznīcu, es būtu laulājies visās uzreiz
Dievs salaulā mūs katru dienu ārpus tām
Ja mēs abi tam ticam
Es mīlu Tevi, gribu būt ar Tevi kopā
Novecot un atjaunoties
Un ja Tevi nelaidīs pie manis slimnīcā
Tad mani ar visu slimnīcu ielaidīs Tavos sapņos

 

 

 

 

NARCISES APLŪKO MANAS GALVASSĀPES


Zagļu pilna māja
Viņi grib arī bezdelīgu ligzdas 
Velns iekāris kaklā manu mazo pirkstiņu
Pagaidām

 

 

 

 

DZEJOLIS PAR TO, KA NEVIENS NO SIMTS APTAUJĀTAJIEM VAKAR NEBIJA
GĀJIS CIEMOS BEZ ZVANĪŠANAS, NEVIENS NEBIJA SKATĪJIES ĢIMENES
FOTOALBUMUS, NEVIENS NEBIJA RAKSTĪJIS VĒSTULI AR PILDSPALVU

 

Ko, tad tu, mīļais, esi aptaujājis?
Es visu dienu dauzījos gar svešiem logiem, lai kāds salāpa manas paģiras!
Arī uz aizgājušās sievas foto skatījos cauru nakti, jo nespēju aizmigt
Un ar pagultē atrastu zīmuli aizmugurē uzšņāpu:
Maita”
Šodien būs jānopērk dzēšgumija

 

 

 

 

 

BALKĀNU MEITENES

 

Viena mani saukā par vecūksni

Otra nāk gultā

Un jau pēc brīža

Grib, lai ķeros pie dziesmas

 

 

 

 

LATVIJAI, PIRMĀS 100 KLASES JEB PAMATSKOLU BEIDZOT


Gaidāmas labas un teicamas atzīmes
Dziedāšanā un mūzikā
Tēlotājmākslā un sportā
Kā arī glītrakstīšanā
Tāpat uzvedībā 
Vidusskolā lielāka uzmanība jāpievērš
Mājturībai

 

 

 

 

 

KAD MĒS DOSIMIES UZBRUKUMĀ


Un saņemsim pavēli šaut
Cilvēks ar īpašām vajadzībām
Kā vienmēr sauks: - Obligāti?
Un tikai tad šaus
Bet ja viņš aizmirsīs savu
obligāti”
Viņš pavērsīs stobru un sāks šaut pa savējiem
Tie, kas paliks dzīvi, to, nervozi smēķējot, pieņems
Jo tā būs tikai viena liela bezjēdzīguma sastāvdaļa

 

 

 

 

 

LAIKI MAINĀS

 

Un mēs slēpojam 
Mākslīgos kalnos

 

 

 

 

 

TĀDS BRĪVĀKS VAKARS

 

Bērnu nav mājās
Un mēs nodarbojamies ar patriotismu
Guļam, saspieduši kopā kailās muguras
Katrs savā telefonā
Lasām Satversmi

 

 

 

 

 

LATVIJAI SIMTS


No Britānijas un Skandināvijas
Letiņi sabrauc – skūpsta un fotografē
Vai patiešām simts? Jā!
Arī piecdesmit gadi Saulcerītes pozā
Skaitās

 

 

 

 

 

Diriģente

 

Koris izmirst, visvairāk alti

Skate pienāks, kad visi būs nomiruši

Tomēr, vienalga, mēģinām – piedalīsimies!

Iznākšu priekšā viena pati

Un dabūšu pirmo vietu

Lai žūrija pirmoreiz redz

Kā dzied eņģeļi balti

 

 

 

 

 

NĀVE APKĀRT. PĒRS GINTS

 

Viņš nespēj nomirt tik ļoti
Ka nevis garā, bet miesā pārdzīvo savu miesu
Un savai nāvei netic
Vakar uzzināja arī par viņas aiziešanu
Paraudāt varēja tikai šorīt
Ne par nāvēm, kuras pasniedz kā statistiku
Bet par apziņas dārziem, kas ziedēja miesā
Nāca pie spoguļa Pēra galvā
Un bija statistika citur

 

 

 

 

 

Nekas nav tik kantains kā karš

 

Trakais dzejnieks ielec šūpolēs

Turpat pie ienaidnieka priekšējām līnijām

Tās uzšūpo augstu

Ienaidnieks pārbīstas

Nemaz netulko zīmi

Atvelk spēkus atpakaļ

Uzvara ir izcīnīta

Antīkās pasaules stilā

 

 

 

 

 

KAMĒR NĀKOTNE STAMPĀ ŠURP

 

Varam paspēt dzīvot tagadnē

Pat divās –

Deklarētajā mucā un

Paisumā

Kas paceļ uzreiz

Visas laivas

 

 

 

 

 

Dzejolis par to, kĀ Bērzu kapos sabrauc bērinieki
ar visu zārku un, protams, mirušo, bet kaps gruntsūdeņu
darbības rezultātā naktī ir aizgruvis

 

Sākumā visi lamājas, arī mācītājs mazliet

Tad radi paņem lāpstas un aizber kapu līdz galam

Uz kapa saliek vainagus, bet mirušo aizved atpakaļ uz morgu

Nekāds Lācars gan no viņa nesanāk

Laikam kremēs

 

 

 

 

 

Dzejolis par veterināru OSVALDU, kurš, pārcēlies uz
anglijas laukiem, joprojām neoperē pilnmēnesī

 

PIlnmēnesī ūdeņi kustas straujāk

Tostarp asiņu ūdeņi, tos grūti apturēt

 

 

 

 

 

PERSONĪGĀ LIETA

 

Ar zilām acīm
Pēc dabas mierīgs
Pret dzimteni pārsitis pieri

 

 

 

 

 

DZEJOLIS PAR TO, KA VIŅA OTRĀ ISTABĀ APSVER, VAI ESMU
SAJUCIS PRĀTĀ, BET ES ESMU UZLICIS AUSTIŅAS UN SKATOS TV
SPĒLI „VEIKSME. INTUĪCIJA. PRĀTS”, PATLABAN ČUKSTĒDAMS
PRIEKŠĀ PAREIZO ATBILDI

 

Kas-pi-jas, Kas-pi-jas, Kas-pi-jas

 

 

 

 

 

DZEJOLIS PAR TO, KO ŠAJĀ SAKARĀ (JŪSU SITUĀCIJĀ) BŪTU

TEICIS MANS BIJUŠAIS KAIMIŅŠ, NELAIĶIS SANTEHNIĶIS

MARČELLO

 

Viņš teiktu: – Tas nav liktenis. Tā ir nolaidība.

 

 

 

 

 

ŅUJORKAS RUDENS


Sadeg divas nedēļas vēlāk
Tāpat kā kilometri un
Taksists, kurš nezina ceļu

 

 

 

 

 

Dzejolis par melnajiem matiem uz mašīnas bampera

 

Tie pieder viens otram

Kaisle un noziegums

 

 

 

 

 

SUDRABS UZ EKVATORA

 

Dzelme iesvārsta zemi

Mēs apgūstam vecumu

Kā baltie Ameriku

 

 

 

 

 

KLUSUMA SKAŅAS

 

Tā kā smagi pilieni no rožu kātiem kristu

Tā kā ietu sienas pulkstenis

Tā kā Dievmāte uz tevi raudzītos

Tā kā vilcieni aiz mūriem aizdunētu

 

 

 

 

 

Pie sāpēm pierod un nogurst

 

Manu sirdi grauza žurka

Es bezspēkā gulēju

Nu jau iemīlējies savā agonijā

Juris Rubenis vēl nebija beidzis svētrunu

Mēs jau noģērbāmies kaili

Un meklējām viens otrā ērces

 

 

 

 

 

DZEJOLIS PAR TO, KA LAIKA APSTĀKĻI ŠODIEN MAINĪGI

 

Lietus lāses papildina Lielupi

Peldētāji lēnā garā pārpeld dzimteni

 

 

 

 

 

Dzejolis par to, kā mana paziņa iepazīstas internetā un
ka viņai jau sakrāti gandrīz visu profesiju pārstāvji,
bet nekas neiet uz priekšu, jo viņa baidās kādu
uzaicināt pie sevis mājās

 

Viņai ir arī atstādināts mācītājs

Kurš ir tā nogribējies

Ka krīt uz ateistēm

 

 

 

 

AR SEMIKOLIEM


Es gulēju pēcpusdienā, tad piecēlos, izdzēru krūzi kafijas un ieniru tavā saulē; pēc stundām minūtēm sekundēm pavēros pa logu un likās, ka jasmīni zied jūlijā; tāda ņirboņa kā vājredzīgam cilvēkam, kurš neviļus radījis impresionismu; es ieniršu un visu vakaru un nakti būšu tavā saulē kā vietā pirms un pēc izdomātas pilsētas, kurā reizē gaida un aizmirst par lietu, kura lāses vēl netaisās dzimt mākonī, kurš kā Venēras buča pāri peldot pieskaras kalna galotnei, kur arī dzīvo cilvēki

 

 

 

DZEJOLIS PAR TO, KĀ KAIJAS BEIDZOT KĀRTĪGI
SALIEK JŪRĀ MĀKOŅUS

 

It kā nezinātu, ka gulta jāklāj katru dienu
Tā, kura balta ļoti”
Šorīt kļuva par grupas vecāko

 

 

 

 

 

VIŅA MANI GAIDĪŠOT ETNAS PAKĀJĒ

 

Kamēr es atnesīšot Empedokla sandali

Kad es stundām ilgi nenācu, uzkāpa pati

Izvilka sandali no krātera viens un divi

Ar savām garajām burves rokām

Un spēcīgajiem pirkstiem

 

 

 

 

 

PAGULI AR KAĶI, KAM DZINTARA ACIS

 

Jūra šodien horizontu nemaz neuzvelk
Tāpat kā mute dziesmu
Piejūras vilcieni sirmajā vaigā
Un tava apdedzinātā plauksta
Kā dzīvības līnija plata
Guli ar kaķi, kam arī dzīve vēl priekšā
Kā bļodiņa vai kā aizkari

TAVĀ SUDRABOTAJĀ MAŠĪNĀ

Trīs zirgi sēž

Tu tos tikko dabūji laukā

No kaujas lauka

Aiz iemauktiem velkot

Visi trīs nāvīgi ievainoti

Aizmugures sēdeklī

 

 

 

 

 

MANĀ NAKTĪ RĪGĀ NOMIRA PĒDĒJAIS KRIEVS

 

Pamodos un raudāju aizvilkdamies -

Kur mēs, latvieši, vieni paši liksimies?

 

 

Jaunā Gaita