< JG 296 Jaunā Gaita JG 298 >

  65. GADAGĀJUMS

  VASARA 2019

  297. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

 D Z E J A

2

 Bārbala Simsone. Kardiogrammas

8

 Andis Surgunts. *  *  *

12

 Reinis Runcis. *  *  *

19

 Eduards Aivars. Baltādaina dzejnieka vēstules II

 

 P R O Z A

26

 Andris Habermanis. Svētā Valta dzīves apraksts

32

 Mārtiņš Zelmenis. Neapsolītā zeme

37

 Kristīne Ilziņa. Melnās vistas olas

39

 Monika Zīle. Dominikas biķeris

 

 M Ā K S L A

45

 Linda Treija. Anna Baklāne

 

 Annas Baklānes gleznas:

 2:   He plowed her, and she cropped

 7:   Daphnis Nerii

 18: Thief (Zaglis)

 46:  The Albino Hedgehog (Ezītis, albīns)

 56:  Illuminated (Apgaismotās)

 75:  Her (Viņu)

47

 Vilis Inde. Vija Celmiņa

 

 M Ū Z I K A

49

 Lāsma Gaitniece. Jānis Zālītis

 

 A K T U A L I T Ā T E S

52

 Otto Ozols. Vai apzināti ignorē Krievijas ietekmi?

 

 G R Ā M A T A S

57

 Indra Ekmane: Dziesmu un deju svētki.Tradīcijas anatomija

60

 Viesturs Vecgrāvis: Māris Salējs. Tuvošanās

61

 Lāsma Gaitniece: Andra Manfelde. Vēja vīrs un mēs

63

 Lāsma Gaitniece: Varlams Šalamovs. Kolimas stāsti

65

 Ojārs Spārītis: Priekšvārdi Ilgoņa Bērsona memuāram

68

 Gundara Pļavkalna piemiņai

70

 D A Ž O S   V Ā R D O S

76

 L A B V Ē Ļ I

 

 In This Issue

Uz vāka: Anna Baklāne. Fox (Lapsa), 2017,
Eļļa uz audekla. 45 × 35 cm.

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu.

Jaunā Gaita