< JG 297 Jaunā Gaita JG 299 >

  65. GADAGĀJUMS

  RUDENS 2019

  298. NUMURS

 

S A T U R S

 

 

D Z E J A

1

 

Juris Kronbergs. Uldis par vecumu

2

 

Sandra Ratniece

5

 

Amanda Aizpuriete

10

 

Andrejs Turlajs

14

 

Andris Ogriņš

20

 

Osips Mandelštams, Atdz. Einārs Pelšs

 

 

Ī S S T Ā S T I

26

 

Aivars Kļavis. Leģionārs

30

 

Ilze Lāce-Verhaeghe. Blauberģiete

34

 

Evita Hofmane. Brants

 

 

M Ā K S L A

39

 

Baiba Magdalena Eglīte. Jānis Mintiks (1944-2014)

    Jānis Mintiks. Janus,  Nemo neprātība,  Augstā līdzenuma klaidoņi

41

 

Dace Lamberga. Ņujorkieši Cēsu festivālā

43

 

Linda Treija. Skice kā saruna. Ilga Leimanis

     Ilgas Leimanis. Excess All Areas

 

 

M Ū Z I K A

44

 

Gunta Plostniece. Koncerti XV Dziesmu svētkos Toronto

 

 

V Ē S T U R E

46

 

Inguna Daukste-Silasproģe. Skalbes Rakstu tapšana

52

 

Atis Lejiņš. Leopolda Blūma iespaids pasaulē

 

 

A K T U A L I T Ā T E S

54

 

Otto Ozols. Aukstais karš 2.0

 

 

G R Ā M A T A S

61

 

Bārbala Simsone: Oskars Vizbulis. Pēcjēzus vecuma sviests

63

 

Gundega Zeehausa: Inese Dreimane. Vēstule ar pielikumu

66

 

Andrejs Grāpis: Māris Salējs. Tuvošanās

67

 

Lāsma Gaitniece: Valdis Rūmnieks. No Raiņa līdz Čakam

69

 

Lāsma Gaitniece: Baiba Šāberte. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks

71

 

D A Ž O S   V Ā R D O S

76

 

L A B V Ē Ļ I

    In This Issue

Uz vāka: Ilga Leimanis. Excess All Areas, 2019, 38 × 28 cm.

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu.

Jaunā Gaita