Jaunā Gaita nr. 297. vasara 2019

 

 

 

Bārbala Simsone

 

Dzeju rakstu jau vairāk nekā divdesmit gadu. Tomēr, atskaitot atsevišķu dzejoļu publicējumus ar pseidonīmu, līdz šim vēl nekad nebiju uzdrošinājusies to laist tautās, jo atšķirībā no akadēmiskajiem rakstiem un grāmatu recenzijām dzeja ir ārkārtīgi intīma manas dzīves daļa. Četrdesmit gadu vecums laikam tomēr iezīmējis kādu robežšķirtni: radās vēlēšanās uzdrīkstēties un riskēt atklāt šo savas personības daļu, par kuru nezina pat mani tuvinieki.

Rakstu nesistemātiski, ar lielām pauzēm. Dzejoļu tapšanu iedvesmo tiklab folkloras un Bībeles teksti kā dziļi personiski emocionāli saviļnojumi. Šai dzejas kopā esmu iekļāvusi dzejoļus, kas tapuši laikā no 1999. līdz 2019. gadam.

 

 

K A R D I O G R A M M A S

 

 

* * *


vispirms mēs zaudējām pareizrakstību

burti maigi starp pirkstiem jūk

nevajag valodu valodu nevajag

pasauļu mūri no klusuma brūk

 

vēlāk pazuda pieturzīmes

kādas vairs zīmes ja pieturu nav

nevajag valodu valodu nevajag

mūsu rokas par visu vienojās jau

 

nozīmes krustu un šķērsu plīvo

vārdi pelnos sabirst un dziest

nevajag valodu valodu nevajag

viļņojas ausma saullēkti briest

 

bezgala klusums starp mani un tevi

jau kuro reizi debesis pušu

skatos tev acīs

kur tagad iesim

mēs kas bez valodas palikuši

 


 

* * *

 

ar šo es apliecinu

izmaiņas pasaules kartē

jaunas līnijas

savieno mani un tevi

pārkrusto kalnus

izloka horizontu

robežas šķērso

(protams nelegāli)

 

ar šo es apliecinu

pasaules karte ir atcelta

līniju krustošanās

atzīmē skatienu ritmu

tavu acu krāsā pulsē jūras

okeāni ir asiņu bangas

upju līkloči manējā kardiogramma

kalnu virsotņu līkne tavējā

 

ar šo es apliecinu

zemeslode ir mīts

kā ačgārns galileo

vēlreiz zvēru pie ķeceru sārtiem

pasaulē ir tikai viena taisne

no manis pie tevis

 

meridiāni kartē atritinās kā mīlestības vēstules

paralēles izpleš rokas un metas ap kaklu

ar šo es apliecinu

robežas ir izdomātas

attālums ilūzija

pasaules karte ir atcelta

 

āmen

 

 

 

 

* * *

 

es tevi lūdzu

apcērt tās ilgu

virsotnes griezīgās

aptamborē tos sajūtu

žilešu asmeņus

apsedz tās maiguma

dunču smailes

vai tad tu neredzi ka es

noasiņoju

 

 

 

 

* * *

 

vairs nerunājam

novakares klusē

un tava balss krīt mežam otrā pusē

un aizsmok zvans un nedun jumta skārds

guļ ceļa smiltīs pusaprakts tavs vārds

 

viens vienīgs putna bērns uz telefona vadiem

kā tevi gaidot es caur mēmiem gadiem

 

un klusums gaišām platām acīm veras

prāts akli bālās atmiņsūnās ķeras

es gurda laiva lēnām grimstu rietā

bez skaņas jūra paliek manā vietā

 

stingst vientuļš putna bērns uz telefona vadiem

kā tevi gaidot es caur mēmiem gadiem

 

 

 

 

* * *

 

plīstošas vēnas pulsē delnās es tevi jūtu es tevi jūtu

siltas asinis sarunājas kas citādi būtu ja citādi būtu

apēda kailums baltu plīvuru asinis pārplūda dzīru namu

es tevi jūtu savās dzīslās savos kambaros zvanīdamu

 

es tevi jūtu vairogos savos zobena galā klusuma dunā

paiet gadi un impērijas tu vēl manās asinīs runā

klausies manas dvēseles melos plēs no manis sarkanu tāsi

es tevi jūtu plīstošās vēnās es tevi jūtu tu nepiekrāpsi

 

sarkani aizpeld ceriņu zari es tevi gaidu tālajos laukos

aizgāja brālis svešajā karā sarkanu zobenu dvēselē slaukot

apklāja tumsa pilsētu svēto apklāja katedrāles un bārus

es tevi jūtu trīcošiem pirkstiem pārskaitot manus kapilārus

 

 

 

 

* * *

 

tik brīnišķi

kā apdziest zvaigžņu ceļi

kā norasojis krusts tev acīs skatās

pa lietu aizbrien tukši pusmēteļi

un melni iztek ielas vēnas platās

 

tik brīnišķi

kā tevi aizmirsīšu

līdz kaulam, saknei, sasalušiem audiem

no asinszāles varavīksnes pīšu

ko pārklāt taviem baltiem kāzu galdiem

 

tik brīnišķi

par zemes gaišo pieri

klīst rietenis un manus kaulus mētā

pie desmit sāpēm pieskaitu vēl vienu

par tavās plaukstās iegleznotām rētām

 

tik brīnišķi

caur nosnigšanas mokām

caur nobrāztām un nedzīstošām rokām

 

tik brīnišķi

mans Dievs tu mani vadi

dus tavās rokās mani mūža gadi

 

 

 

 

* * *

 

izdziedāt vienā satrauktā elpā vienā gurstošā rietā

visu kas pāri galotnēm sāp visu kas saknēs smeldz

aizturēt balsis aizturēt elpu aizturēt manā vietā

dārgs šīs pasaule sudrabs smags šīs pasaules zelts

 

piedod man zeme tumšsārtā svētā es tev vairs nepiederu

smagi un svešādi sapņi skrien pulksteņa rādītājs klusē

pašu pēdējo elpu caur zemi dzerdama neizdzeru

apdziest atdziest un izplēnē viss pelni kreisajā pusē

 

apdziest atdziest un izplēnē viss ko kādreiz par savu saucu

mitrajā zālē pār manu galvu bez trokšņa mēnesstars krīt

runājas smilgas un vilkuvāles es klausos un nepārtraucu

guļ kā tās sešas pēdas uz sirds viss ko nepasacīt

 

 

 

 

* * *

 

pār pilsētu iet klusa saules elpa

un sāpes remdējot līst gaisā atpakaļ

skrien reti putni cits neviens pār vadiem

un atveras starp koku zariem ceļš

 

tas ceļš ko redz tik iekaisuši plaksti

pēc naktīm melna zelta atvaros

un aiziet smagas mazas putna kājas

pa ceļu to kas tūlīt aizvērsies

 

 

 

 

* * *

 

tu manu atmiņu Daugava ko es tev pateikt varu

lūgt lai tu pārstātu plūst prasīt lai pārstātu tecēt

atvari dziļumos verd baltas šļakatas lec

zibeņo ledus iet asinis nesarecē

 

ko es jums pateikt varu viļņi smagie un lēnie,

asaru bezdibens dzīles, dvēseli skalojot projām

aizteci Daugava aizteci bezmiega naktīm garām

aizplūsti pilna līdz malām es palikšu asiņojam

 

aizteci Daugava aizteci neba man tevi turēt

tevī man gaismas slāpes tevī man jaunības smiekli

aizteci augstajās velvēs norimsti siltajās rokās

es stāvēšu brīnīdamās cik sāpes pieminēt viegli

 

 

 

 

* * *

 

un viss taču piepildās dienā valsis pār sasistām rūtīm

vakaros palieku viena ar naktstaureņiem uz krūtīm

 

diena pleš nobrāztus spārnus un cer ka līdz apvārsnim tiks

vakars un atkal uz aisbergu stūrē mans titāniks

 

mirkļi un gaismas gadi sapnis un nogurums

tas arī viss ko vakari aizejot atstāja mums

 

diez kas gaida tai pusē kur krēslas iemaukti dzen

 

varbūt laime ko meklēju sen

 

 

 

 

* * *

 

es nevaru citādi

tikai aizvērtām acīm

cauri šo rītu lietu un ziedēšanu

gaišas sekundes birst ziedlapas birst no plakstiem

smaržaina zobena smaile noglāsta dvēseli manu

 

es nevaru citādi

tikai pirkstgalu pulsā

baltu un piemirkušu rīta valgumu smeļot

ar lūpām iezīmējot debesu rūtī to vietu

to logu caur kuru uz citām debesīm ceļot

 

es nevaru citādi

tikai iemauktu galā

rasainās krēpēs un drebošu pakavu šķindā

auļošu zemāk par zāli augstāk par horizontu

stāvēšu klusāk par gaismu uz nāvi un dzīvību rindā

 

ievas zied stiprāk par nāvi

joprojām tu kaut kur esi

uz debesīm debesīm vien upes un lūgšanas iet

es nevaru citādi

tikai par padošanos

pasaule ievas zarā

pasaule lūst un dzied

 

 

 

 

* * *

 

asinis netek dzīslās

asinis debesīs tek

re viena kūpoša lāse

uz apvāršņa sūrst un deg

 

asinis tek pa kokiem

no stumbriem un vainagiem nost

asinis tek pa zemi

un skalojas zābakos

 

tek logos un māju sienās

ik dienas jo dzidrāka

tek manas Rīgas ielās

un līgavas plīvurā

 

visi baznīcu torņi

asiņu gaišumā rec

silti un sarkani viļņi

pret tiltu Daugavā lec

 

blāzmo rieti un lēkti

krēsla pār pilsētu jau

tikai mūsējās dzīslās

dzīslās asiņu nav

 

 

 

 

* * *

 

Lietus līst. Baiļu nav. Liepas zied.

Krekls slapjš. Klusums mans. Klusums tavs.

Vēja nav. Lāses rit. Vakars rāms.

Debesīs. Ierakstīts. Izlasāms.

 

Vēja nav. Rokas silst. Smagums gaist.

Lāses rit. Elpas plūst. Vienuviet.

Vārdu nav. Mirklis šis. Vienīgais.

Baiļu nav.

Baiļu nav.

Baiļu nav.

 

Liepas zied.

 

 

 

Jaunā Gaita