Jaunā Gaita nr. 3, 1956. g. pavasarī

 

 

ELFA TAIGA

 

 

Pie jūŗas

 

Nakts savās skaujas tinusi zemi,

Augstu pie debesīm zvaigznītes mirgo −

Kā mirdzošas acis tās ūdeņos atspīd.

Kā sēru plīvurs ap kājām man tinas

Nakšņainā jūra, kas klusē arvien.

Bangojas jūra, maļ ūdeņus putās,

Vilnis pēc viļņa uz krastmalu steidzas.

Atlido vējš un skūpsta man acis,

Es aizveru plakstus, bet palieku stāvam. −−−

Kā mīlīgas nāras šūpojas domas

Ar baltajām putām, kas ceļas un grimst,

Ilgas un cerības ieaijā viļņi,

Skumju ikkatru sevī tin dzelme. −−−

Jau dzisušas zvaigznes un pamale sārto,

Cīruļi sveicina austošo rītu.

Kā vientuļa priede es stāvu pie jūras

Un skatos kā saule jūrmalu zeltī.

 


 

MĒTRA SPALVIŅA

 

 

Pavasaŗa dziesma

 

Augšā, augšā,

Nesnaud ilgi!

Dzīve sauc,

Kalni zilgi.

 

Strauti čalo,

Lapas plaukst,

Putni lido,

Niedras čaukst.

 

Airi tver −

Straumē nāc.

Dzīves upe

Gaŗām krāc.

 

 


 

AIVARS RUŅĢIS

 

 

 

Aizgājušam zemniekam

 

Vēstules no dzimtenes stāsta, cik daudz tuvu kaimiņu ļaužu aizgājuši aizsaulē.

 

Un spēji satraukts, īgnumu iz sevis mēžu − − −

Kā dusmās notrīc sirds: cik mana daba vāja

Pie mantām piesienas un teikt grib − šeit tev māja.

Nu savos ļaudīs redzu baru sīku blēžu.

Tad šķiet (tas nebij sen) es zaļā zālē sēžu

Un blakus tava zemēm aplipusi kāja.

Daudz lieku gudrību tā galva nezināja,

Kas mani kādreiz iemācīja zvejot vēžus.

Kā stārķis uzlīcis tu sēdēji uz sētas

Un pavadīji mūs, kam likās, svešums glābs.

Un tagad − kas pret kalnu man vēl pretim kāps?

Tev acis smilšu piebērtas un dziļi slēptas.

Bet varbūt gaidīsi, pats vērties stiebrā zaļā,

Reiz mani tu, uz kapa augdams savā vaļā.

 

 


 

VIGO BURĢIS

 

Padoms

 

Par mūžību daudz blāzmaināk,

Deg mirkļi tumsā krītot,

Un skumjas Tevi nepanāk

Šai īsā dzīvē mītot.

 

Pirms ardievas tev lūpas teic,

Pirms atkal tumsā slīdi,

Ar gavilēm šo dzīvi sveic −

Šo vienu īso brīdi.

 

 

Sonets

 

Tai naktī mostoties man šausmās stinga prāts −

Pie gultas manīju es smīnētāju ēnu.

Pilns baiļu pazinu es savu lietuvēnu,

Kas visur seko man, lai kur tiek iets vai stāts.

 

Tas mani vēroja kā nevarīgu zēnu

Un ļaunā smīnā kārdinot man teica:

Nāc! Bet manī modās naids sendienu krāts,

Karsts dusmu vilnis aizskaloja mieru rēnu.

 

Smags pelnu trauks no gluda kristalstikla

Ar sparu lidoja, kur ņirdza ļaunais spoks,

Kas mani vajāja, lai postā ietu viss.

 

Sirds salēcās un kļuva gluži bikla.

Kas tagad būs? ... Tad šķīda dzirkšu loks,

Un šķindēdams pie sienas plīsa spogulis.

 

 

 

*  *  *

Līgo līksme liegi liesmu lokā.

Blāzmas rotaļa it visa dzīve šķiet,

Blāzmas rotaļa, kas kaists un deg un riet,

Baigās liekot tumsas ziedu rokās

 

Ēnu nezvērs līksmes straumi lok.

Sāpju sūrums sirdi sažņaudz sīvi.

Viss, kas deg, klāj pelnus pār šo dzīvi,

Un zem pelniem elpa krūtīs smok.

 

 


 

IVARS GAIDE

 

 

Kādreiz

 

Reiz dzirdēju vārdu: „Kādreiz”.

Un cerībās nodrebēju.

Tad jautāju: „Kad?”

„Nu, kādreiz.”

Klusībā nodomāju:

„Kādēļ vārdi šādi mutē likti?”

Sev atbildēju:

„Nu, kādreiz jau nav tik slikti

Cerēt un zīlēt sev laimi.

To drīkst.

Vārdi šādi tad neapnīkst.

Vērts gaidīt ir varbūt,

Ja sirds tev klusi jūt:

„Kādreiz.”

Tik dienas steidz

Daudz par ātru.

Skatu tās ar aukstu prātu

Un beigšu reiz.

Kādreiz.

 

 


 

VALDIS NORA

 
 

Ilgas

 

Naktsmelnais krūmāju krasts

Kā apburts noslēpums snauž;

Staipās ilgpilnas niedras

Dūņainā ezera sēklī.

Debesīs mākonim melnam

Parādās zeltīta mala;

Spīgojot nokrīt bruģis

Uz gludajām ezera dzelmēm −−

Nekustas ūdens, nedz niedras.

−−  −−  −−

Kā gurdumā piedzimis murgs

Spīd ceļš pie kājām

Saistītām dūņāja niedrām:

Ilgpilni burvības krastu

Tās vēro un sapņo bez spēka.

−−  −−  −−

Piepeši pamostas krasts.

Debesis valodas dala.

Nopūšas niedrājā vēsma.

Viļņi skrien zvīļojot sēklī.

Aizstaigā niedras

Uz apburto krastu.

 

 


 

JĀNIS AKMENS

 

 
 

Dievišķie raksti

 

Man tīk tev sejā raudzīties

Kā brīnumainā rakstā:

Ar savu roku licis Dievs

Ir punktiņu tev plakstā.

        Man veci raksti patikās,

        No hiroglifiem apburts biju

        Un zudis zintīs mistiskās,

        Kad tevi vaigā ieraudzīju.

Nu nespēju vairs it nekā

Es atrast rūnu rakstā;

Daudz vairāk prieka sagādā

Man punktiņš tavā plakstā.

 

 

 

Jaunā Gaita