< JG 2 Jaunā Gaita   JG 4 >

S   A   T   U   R   S

Prof. Ludis Bērziņš,  Valoda ir garu teka  1
Elfa Taiga,  Pie jūras, dzejolis  2
Mētra Spalviņa,  Pavasaŗa dziesma, dzejolis  2
Aivars Ruņģis,  Skumja dziesma par dzimtenes Lieldienām, dzejolis        3
Aivars Ruņģis,  Vai, bāliņi, tālu jāsi..., romāns (2. turpinājums)  4
Vigo Burgis,  Padoms, dzejolis  11
Ivars Gaide,  Kādreiz, dzejolis  11
Ēriks Krūmkalns,  Suļiko, stāsts  12
Aivars Ruņģis,  Aizgājušam zemniekam, dzejolis  17
Vigo Burģis,  Sonets, dzejolis  17
L. Streips,  Lāsts, viencēliens  18
Vigo Burģis,  * * *, dzejolis  23
Valdis Nora,  Ilgas, dzejolis  23
Hugo Atoms,  Skrejlapas vējos, stāsts  24
Toms Bezmērs,  Kāda meitene pamāja, miniatūra  27
Jānis Akmens,  Dievišķie raksti, dzejolis  28
Mudīte Austriņa,  Dzimtene dzintara zilē: Jānim Veselim 60 gadu  29

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI
    Svarīgākais jautājums (O. Gobiņš)  30
    Ģimenes iekšējā vienība (Dr. Valija Ruņģis)  31
    Jaunas grāmatas - jauni autori  33

PA ALJAS PĒDĀM (Lalita Lācis)
 35
IEPAZĪSTIETIES AR AUGUSTDORFAS LATVIEŠU ĢIMNAZIJU  39
AR PIEMIEGTĀM ACĪM (Antons A. Acuraugs I)  41
DRAUDZĪGI PADOMI, KĀ IETAUPĪT LAIKU (Vilibaldis Pāķis)  45
AR PASTNIEKA GĀDĪBU  46
REDAKTORA PAČALA  47

 

VĀKS: "DABAS ATMODA PAVASARI"
Elmāra Kalnaraupa zīmējums.

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori: Vigo Burģis, Jānis Peniķis, Aivars Ronis, Aivars Ruņģis

Literārie padomdevēji: Artūrs Kaugars, Jānis Veselis

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, P.O. Box 2121, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Saimniecības daļas adrese: Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U.S.A.

Autoru tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJA's apgāda nozares atļaujas pārpublicēt aizliegts.

Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas ne vienmēr atbilst arī redakcijas vai apvienības viedoklim.

 

A Quarterly Publication of the American Latvian Youth Association

Editor: Valters Nollendorfs, P. O Box 2121, Ann Arbor, Mich. , U.S.A.

Circulation Mgr.: Aivars Ronis, 2910 Vine Street, Lincoln 3, Nebraska, U. S. A.

Printed in the U.S.A.

Metiens: 1250

Iespiedis apgāds "VAIDAVA", 1826 A Street, Lincoln, Nebraska, USA.

Jaunā Gaita