< JG 1 Jaunā Gaita   JG 3 >

SATURS

MANTOJUMS  Arturs Kaugars  l
EZERZEME  Zigurds Ritmanis  2
RUDENS VĒTRAS  Modris Mednis  4
VAI, BĀLIŅI, TĀLU JĀSI  Aivars Ruņģis  5
NEATRADĒJS  Valdis Nora  10
ATGRIEŠANĀS  Ēriks Krūmkalns  11
IMPROVIZĀCIJA  Olafs Stumbrs  14
KRAKŠ  Valdis Nora  15
ZIŅĢE PAR BAIBU  Aivars Ruņģis  15
MIRDZAI  Aivars Ruņģis  15
ZINTA  Dzintars Freimanis  16
PATĪKAMAS VIESĪBAS  Olafs Stumbrs  22
TĀLRUNIS ZVANA  Andra Nereta  23
MEITENE NO NEKĀRLEJAS  Vigo Burģis  26
SALDENRŪGTS  Valdis Nora  27
ACIS  Toms Bezmērs  30
* * * * * * * * * *
PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI  Valters Nollendorfs  32
PA ALJA'S PĒDĀM  Lalita Lāce  34
IEPAZĪSTIETIES AR ČLJP  Skorpions  36
AR PIEMIEGTĀM ACĪM  Antons A. Acuraugs I  38
  AR PASTNIEKA GĀDĪBU    39
  REDAKCIJAS LAPPUSE    40
 

Vāks: Jāņa Rinkuša zīmējums.

JAUNĀ GAITA ir Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības "Apgāda" nozares izdevums.

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs.

Redaktori: Vigo Burģis, Jānis Peniķis, Aivars Ronis, Aivars Ruņģis.

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, 9470 Portage Lake Rd., Pinckney, Michigan. Saimniecības daļas adrese: A. Ronis, 2910 Vine St., Lincoln 3, Nebraska.

Autora tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJA's Apgāda Nozares atļaujas pārpublicēt aizliegts.

Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas ne vienmēr atbilst arī redakcijas vai Apvienības viedoklim.

Metiens: 1250

Iespiedis apgāds "VAIDAVA", 1826 A Street, Lincoln, Nebraska, USA.

 

Jaunā Gaita