.......... Jaunā Gaita   JG 2 >

S   A   T   U   R   S

IEVADAM

 Redakcija

 1

FRAGMENTS NO VĒSTULES,
KO VIENMĒR VĒLEJOS UZRAKSTĪT

 Olafs Stumbrs

 2

PAGALE UGUNSKURĀ

 Mirdza Timma

 3

SONETS

 Modris Mednis

 7

VAKARS

 Modris Mednis

 7

ALEJAS

 Zigurds Ritmanis

 8

KRIZANTĒMU VAINAGS

 Aivars Ruņģis

 9

ATMIŅA

 Valdis Nora

 12

DZIESMA PAR SAVĀDĪGO PUISI

 Aivars Ruņģis

 12

MANTOJUMS

 Voldemārs Aparjods

 13

LEJĀ PIE LIEPAVOTA

 Elfa Taiga

 18

VĒL CĪŅA... PRET TEVI...

 L. Streips

 19

DZIESMA PAR NIĶĪGO SKUĶI

 Aivars Ruņģis

 22

MUŠA

 Vigo Burģis

 23

SKICE

 Andra Nerete

 25

GALVA

 Toms Bezmērs

 26

REZIGNĒJOT

 Olafs Stumbrs

 27

     

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI

28

Visvaldis Klīve. Dažas piezīmes par mūsu cīņu pret komūnismu

 

Andrejs Pablo Mierkalns. Atpakaļ pie tautas atmodas laikmeta augstajiem latviskiem ideāliem

 

PA ALJAS PĒDĀM

30

AR PIEMIEGTĀM ACĪM

 32

IEPAZĪSTIETIES AR Kalamazū Latviešu Jaunatnes kopu 33

REDAKCIJAS LAPPUSE

Vāks: "LAUKMALĀ", A. Roņa zīmējums.

JAUNĀ GAITA ir Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības
"Apgāda" nozares izdevums.

 

Atsevišķa nummura cena 75 c
Abonements par 2 nummuriem $ 1, 40
    "            par 3        "        $ 2, -
    "            par 4        "        $ 2,50

 

 Metiens: 1500

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Techniskais redaktors: Aivars Ronis

Jaunā Gaita