Jaunā Gaita Nr. 30. 1961

 

 

PIECUS GADUS VECS JAUNUMS

Valdemārs Kroders "MĒRIS BOMBEJĀ", 122 lpp. V. Štāla apgāds, 1956.

 

Autoram tuvais varonis vilcienā iepazīstas ar jaunu virsnieku atvaļinājumā. Uzņem to pie sevis mājās un piedzīvo, kā viesis pārvēršas no drusku aprobežota koloniju angļa par vienkāršās Indijas burvību apmātu jaunekli, kas tikai mirstot atkal sāk sapņot par Londonas miglu un Eiropas sievietes balto ādu. Fonā smacīgais monsūna laiks un sīki koloniālo angļu un iedzimto portreti, kas nemanāmi pāriet sviedrainā anonīmā indiešu masā.

Mēris Kroderim, pretēji meistaram Kamī, ir tikai viens no komponentiem, tāpat kā ironija un pirmās personas attieksme pret sevi un savu apkārtni. Eksotiskā vide "Mēri Bombejā" ir viss minētais un vēl daudz kas cits, taču galvenais un vienojošais ir mazliet nihilistiskais, nenovēršamais laika ritums un Indijas tveice dažādos veidos.

Ja Krodera iepriekšējās grāmatas "Smīnētāji" divi pēdējie stāsti vēl īsti nepiepildīja autora prāta konstrukciju režģus, tad "Mēri Bombejā" šis trūkums nav manāms. Savu situāciju skicēšanas smalkumu Kroders ir attīstījis vēl tālāk, un pārejas no ainas uz ainu plūst vienmērīgi mērķtiecīgā ritmā.

Rietumu literātūras ietekmes (stāstā vietumis manāms "autsaidera" moments un daža sajūta atgādina Somersetu Momu) Kroders sakausē vienā veselumā ar savu latvisko vērtējumu un prasību pēc skaidruma. Atskaitot varbūt vienīgi zināmu snobismu (kaut gan; kādēļ Tusso kundzes lelles jāskatās Parīzē, ja to var darīt Londonā?) Kroders ir godīgs savā pieejā vielai.

Stiprums var būt arī vājums: ar savu koncentrēto, tiešo stilu autors panāk īstenības sajūtu, lasītājs ir ierauts notikumos. Bet, cenšoties šajā virzienā, Kroders brīžiem nonāk pat pie angļu idiomu vārdiskas tulkošanas! Cik tas attaisnojami, par to būtu daudz ko diskutēt. Tāpat, izvairoties no klišejiskā, vārdu izvēle vietām šķiet improvizēta, Jānožēlo autora kontakta trūkums ar dzīvo latviešu valodu. Vienīgā iespējamā palīdzība šai plāksnē ir vecākās latviešu literātūras studijas (tādā veidā savu stilu padarījis bagātu Dzintars Sodums).

"Mēris Bombejā" pēc "Smīnētājiem" ir neapšaubāms solis uz augšu. Ir patīkami lasīt nopietni domātu prozu laikā, kad dažs vecmeistars savā darbā kļuvis paviršs.

 

Richards Rīdzinieks

Jaunā Gaita