< JG 29 Jaunā Gaita   JG 31 >

6. GADA GĀJUMS

30. numurs

1961. GADS

S A T U R S

Ilgvars Šteins, Nakts rotaļas

 82

Andrejs Pablo Mierkalns, Cilvēks no pūļa, Stāsts par pirmo mīlu

 83

Gunars Saliņš, Zelta lielceļi un to autors Modris Zeberiņš

 84

Modris Zeberiņš, Zelta lielceļi (fragments)

 85

Astrīde Ivaska, Novembris, Dzeja

 87

Baiba Bičole, Mēs "Alā", Nesaprotamā, Lietū

 88

Mudīte Austriņa, Tauriņu runas sirreālisma kapu svētkos

 89

Andrejs Irbe, Mūžigā Roma, Šajā krastmalā

 90

Aina Zemdega, ***, ***, Iela, Acis

 91

Klāra Zāle, Satikšanās ar Čaku

 92

Ezra Paunds, Virdžinālijas, Rotāšanās, Piejaucēts kaķis

 93

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:

    Gunars Irbe, Sabiedrisko domu ietekmētāji elementi

 94

    Uldis Ģērmanis, Nekāda spēka josta

 100

    Gunars Irbe, Ungāru revolūcijas socioloģija

 102

GRĀMATAS:  

    Richards Rīdzinieks, Viņa pirmais romāns
          Guntis Zariņš, romāns Apsūdzēts

 103

    Gunars Irbe, Traģisku dēku stāsti
          Ādolfs Šilde, VAŽU RĀVĒJI

 103

    Richards Rīdzinieks, Piecus gadus vecs jaunums
          Valdemārs Kroders "MĒRIS BOMBEJĀ"

 104

    Gunars Irbe, Trīs dzejoļi vāciski
          Ullstein Buch Nr 210: RELIGIÖSE LYRIK DES ABENDLANDES

 104

    Jānis Krēsliņš, Bibliografiskas piezīmes

 107

ATBALSIS:  

    Jaunatnes dienas Zviedrijā, Pagānu ieražas

 105

    Ritvars Bregžis, Latviešu jaunatne un latviešu kultūra

 106

DZĪVE UN DARBI:

    Tālivaldis Ķiķauka, Ilgvars Šteins

 111

    Ingrīda Vīksna, JG literārais kokteilis Toronto dižpilsētā

 114

    Kārlis Ansons, Filma par gleznām un gleznotājiem,
    Austrumeiropas vēstures pētīšana, Latvju dainu popularizēšana,
    Latviešu literārie darbi brīvo ungāru laikrakstā

 
 
 116

    M.A., Palīdzības akcija A.P. Mierkalnam, Bēgšana uz pārlaicigo,
    Jauniešu"saiešanas nams" Štugartē

 117

    Prof. J. Endzelīnam veltītais rakstu krājums, Metru deviņdesmit un režisors,
    Du bist nichts, dein Volk ist alles, Latviešu un baltiešu jautājumi
    zviedru un vācu presē

 
 
 118

AR PASTNIEKA GĀDĪBU

 119

 

 

 

J. Svilumbērza vāks, izmantota Dorē karikatūra "iz Sv. Krievijas vēstures".

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Valters Nollendorfs, Andris Priedītis, Eduards Silkalns

Mākslinieciskais redaktors - Imants Āboliņš

Techniskais redaktors - Ernests Šulcs

Korektore - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

 

 

Jaunā Gaita