Jaunā Gaita nr. 300. pavasaris 2020

 

 

 

Lolita Gulbe

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanādā
(2019.4.-7.VII) vadonī Toronto Rakstnieku cēliena dalībniece Lolita Gulbe par sevi liecina:

Dzejošana ir mana bikts. Tā ir mana iekšējā vajadzība izteikties uz papīra brīdī, kad kaut kas uzguļas uz sirds vai ieraugu kaut ko aizraujoši skaistu un gribu to sev pateikt. Man ir trīs bērni, pieci mazbērni, un sešas grāmatas. Es Dievam pateicos par katru brīdi.

Lolitas dzejoļi publicēti Jaunā Gaitā, LaRAs LAPĀ, dzejolu izlasēs un periodikā. Viņas dzeju analizējusi Inta Ezergaile (JG nr. 236, 2004.III) un Vita Gaiķe, sakarā ar Ērika Raistera Piemiņas fonda balvu (JG nr. 260, pavasaris 2010 ). Krājums Gājputns saņem PBLA atzinības balvu. Autore ilgus gadus strādājusi laikraksta Latvija Amerikā redakcijā. Viņa mīt Toronto latviešu atpūtas namā, Kristus dārzs.

(M.M.)

* * *

 

Kamēr

Manas stundas kūst

Kā Dali pulkstenis

Es zinu pārliecināti,

Zinu

Kas man jādara –

Ar pirkstu velkot

Pāri saujas dzīvības līnijām

Man jāiet tālāk.

 

Pulsi, sirds sitieni

Mani vedīs

Caur nākošo, kūstošo stundu.

 

Odzes un eņģeļi mani aizskārs

Bet es vēl steigšos

Caur sekundēm

Kā caur ūdens zālēm

Tev pretim.

 

Miers ir akmenim

Granīta zeltainās vēnās

Bet man ir jāiet, jāiet

Kamēr man dāvātais laiks

Aizplūdīs

 

Un pulksteņi apstāsies.

 

 

 

* * *

 

Es rakstīšu

Tev vēstuli

uz rudens lapām –

bet vējš tās sabērs

viļņos.

 

Es rakstīšu

ar zāļu stiebriem

mākoņos –

bet arī tas būs velti.

 

Pieliec roku

pie lauka akmens.

Tāda

ir mana mīlestība –

 

Pelēks akmens

ceļa malā,

uz kā tu vari

atsēsties

un atpūtināt

kājas un sirdi.

 

Es laikam nerakstīšu

Es esmu akmens.

 

 

* * *

 

(Valdim)

 

Tu iznāci

no manas pagātnes

un iegāji savā,

bet pa to laiku

mēs dejojām

mēness dārziņā

sidrabaini,

piesaucot vārdus,

kas mūs

atpestītu,

un tomēr

neiemācījāmies īstos.

Tikai rokās palika

mēness lauskas,

un sidrabs

sabira matos.

Un tad –

Jūra mūs aizšūpoja

rītdienā

un ar smiltīm

piesēja

katru savā vietā.

 

Es dēstīšu

liedagā puķi,

un tu celsi

smilšu pili.

 

Varbūt es tevi

tur apciemošu,

un mēs atkal dejosim.

 

 

 

* * *

 

Es varētu kliegt

kā man sāp šis zaļums –

līdz kaulam

līdz pirkstu galiem

esmu tapusi zaļa,

zaļām acīm

un zaļiem sirds pukstiem.

Kā koka lapa,

pieķērusies zaram,

šūpojos vasaras vidū

un uzsūcu sauli un

dzīvību.

Katrai lapai ir tikai

viena vasara dota,

tādēļ līdz salnām

zaļums ir jāizsāp.

Ziema

Būs bezgala gaŗa…

 

 

 

* * *

 

Pastāsti man

Par griezi –

tik vientuļu

pļavas vidū griežot

baltu nakti

strēmelēs

ar ko es apklāju

savus ievainojumus.

Šī nakts

ir tik gaiša

tik plaša

un grieze

tik vientuļa,

taisni tāda,

kā es.

 

Pastāsti man par mums abām.

 

 

 

* * *

 

Nav jau citas iespējas:

 

Ūdens zāles

zem ezera līmeņa

šūpojas kopā ar vilni –

tumši melnas un piesaistītas,

līgani mājot un aicinot –

un tikai jāizšķiras

caur pirkstiem tās laižot

vai iegrimt un palikt

vai izkāpt nomazgājies,

rīta gaismu

kā svētos rakstus lasot.

 

Manī šis ezers

Un izvēle – man.

 

 

 

* * *

 

Tu ļoti, ļoti uzmanīgi

liec soļus

uz virves,

kas pārvilkta

ikdienas aizai.

Un tad –

pašā pēdējā brīdī

– taisni pirms krišanas –

kāds satver

tavus pirkstu galus

un palīdz

paspert

tos pēdējos soļus,

kas balstās

uz vakara mākoņa

drošībā.

 

 

 

* * *

 

Glabājot sevī dzērves deju

es gribu sevi pasargāt

no stundām

kas tek man pāri

kā stikla smiltis

ieberžot sīkas rievas sejā,

bet tu to nemani

man garām ejot –

tu domā, ka sapņoju –

bet īstenībā

dejoju

pie aizauguša dīķa

kura malas slidenas

kā nakts stundas.

 

Varbūt ar dzērvi

celšos tam pāri

un varbūt tu neredzēsi,

ka dīķī

pašas pēdējās

pazūd man rokas – smilšu pilnas.

Un tu vēl vienmēr

domāsi, ka sapņoju.

 

 

 

* * *

 

Es nevienu negribu

pielaist

par tuvu – ar pirkstu galiem

vai lūpām

var noberzt

manu apzeltījumu

ar ko

esmu tik vārīgi

pa gadiem

iemācījusies sevi pārklāt,

un kas tuvāk pienāks,

no tā

man ir lielākas bailes.

 

Bet vakar es izstiepu rokas

Un skaties – tikai zaļš vaŗš

manās plaukstās

Bet tu – stāvi apzeltīts.

 

Viss man ir jāsāk par jaunu.

 

 

 

* * *

 

Man ar pirkstu galiem

Ir jāieķeras

Šī rīta jumtā

Un nedrīkstu nokrist –

 

Man ar aizturētu elpu,

Sakostiem zobiem

Ir jāizspraucas

Caur ērkšķu krūmu,

Caur melnu stundu

Uz ceļiem jāstāv

Dieva priekšā un Viņš zinās.

Viņš zinās, bet mana

Paļāvība nenāk viegli,

Tā nāk ar bailēm

Un klusu izmisumu.

Vai mani pirksti izturēs,

Vai nekritīšu?

 

Un varbūt nemaz

Pie jumta nav jāturas –

Varbūt rokas jāsaliek

Kopā – lūgšanā?

Mierīgi jāsaliek rokas?

Jaunā Gaita