< JG 299 Jaunā Gaita  JG 301 >

JG300 Pavasaris 2020

  66. GADAGĀJUMS

  PAVASARIS 2020

  300. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

 

    D Z E J A

 2

 

    Lolita Gulbe

 6

 

    Ilmārs Šlāpins

10

 

    Māris Salējs

12

 

    Eva Mārtuža

16

 

    Juris Helds

19

 

    Agita Draguna

 

 

    S T Ā S T I

22

 

    Oskars Vizbulis. Miegā tu neesi mana

26

 

    Inga Pizāne. Notāre un Pārcelšanās

32

 

    Kristīne Želve. Tas, ko viņš atcerēsies

36

 

    Kristīne Ilziņa. Viešņas, kuras gaidīja peļu ķēniņš        

 

 

    M Ā K S L A

39

 

    Linda Treija. Henrijs Preiss
     2. lpp  * 31. lpp * 35. lpp * 41. lpp * 75. lpp

42

 

    Lalita Muižniece. Džemma
     9. lpp * 21. lpp * 51. lpp

44

 

Arturs Kaugars. Mantojums (JG #2)

46

 

Signe Rirdance. Dundurs un Spēlmaņi

48

 

Sabīne Košeļeva. Pierobežas dvēsele

52

 

Valters Nollendorfs. Vecais un jaunais (JG #2)

 

 

    G R Ā M A T A S

55

 

    Lāsma Gaitniece: Kā var aizmirst

56

 

    Lāsma Gaitniece: Mednieks tieši virsū skrien

58

 

    Jūlija Dibovska: Kinomāna slimības vēsture

60

 

Anita Liepiņa. Albērs Kamī (Albert Camus)

63

 

    I N   M E M O R I A M

 

 

    Leonam Briedim, Benitai Veisbergai, Dainai Dagnijai     

 

 

    Juris Kronbergs. Nebūtības priekšpilsēta

68

 

D A Ž O S   V Ā R D O S

74

 

Leons Briedis. Gaita (JG #288)

76

 

    L A B V Ē Ļ I

        In This Issue

Šī numura Jaunās Gaitas lapās izmantotas Džemmas Skulmes zīmējumu reprodukcijas
no Gundegas Repšes grāmatas Tuvplāni. Džemma Skulme. Apgāds Jumava
. 2000

Uz vāka: Henrijs Preiss. Nr. 395 Detaļa. Akrils uz koka. 114 × 101 cm. 2016

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu.

Jaunā Gaita