<  JG 300 Jaunā Gaita JG 302  >          

JG301: vasara 2020

  66. GADAGĀJUMS

  VASARA 2020

  301. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

 

     D Z E J A

 2

 

Dagnija Dreika

 6

 

Einārs Pelšs

 8

 

Reinis Runcis

10

 

Dainis Deigelis

 

 

     S T Ā S T I

12

 

Arno Jundze. Un tu esi viens

18

 

Ilze Lāce-Verhaeghe. Zeķīte ar sirsniņām

22

 

Rūta Mežavilka. Augstu un tālu

26

 

Laura Vinogradova. Nosalusi

29

 

Baiba Zīle. Lauzto siržu klubs

34

 

Lāsma Gaitniece. Čāra dienas un nedienas

 

 

     M Ā K S L A

38

 

Linda Treija. Gita Šmite. Pirts un māksla

41

 

Linda Treija. Laila Milevska. Dzīve attēlos

 

 

     M Ū Z I K A

44

 

Juris Ķeniņš. Kanādas dzintari

46

 

Dace Aperāne. Virtuālie koncerti

 

 

     G R Ā M A T A S

48

 

Viesturs Vecgrāvis:  Sandra Ratniece. Šķietami klusu

49

 

Bārbala Simsone:  Aivars Kļavis. Bēres ar priekšapmaksu

52

 

Gundega Zēhausa:  Jānis Tomašs. Smagatlētika

55

 

Andrejs Grāpis:  Aivars Madris. Zonas

56

 

Guntis Liepiņš:  Uldis Neiburgs. Grēka un ienaida liesmās

58

 

Baiba Lapiņa-Strunska:  Eugen Ruge. Metropol

60

 

Lāsma Gaitniece:  Lato Lapsa. Brūnās jaunavas bērni

62

 

Inguna Daukste-Silasproģe:  Agate Nesaule. Zudušie saulgrieži

63

 

Anita Liepiņa:  Viesturs Zariņš. Latvian Pioneers

65

 

Anita Liepiņa. Žans-Pols Sartrs

68-72

 

     D A Ž O S   V Ā R D O S

73-75

 

     I N   M E M O R I A M

76

 

     L A B V Ē Ļ I

    In This Issue

Uz vāka: Laila Milevska. Un kā dzirkstis tās uzlido jo augstu.
18.4×26 cm. Zīmulis/grafīts, guaša, digitālā apstrāde. 2019
 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle
 

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu.

Jaunā Gaita