Jaunā Gaita nr. 304. pavasaris 2021

 

  

Linda Treija

Rita Grendze.
Kad rakstu un sarunvalodas ir par maz

 

Skices un uzmetumi vairumam vizuālo mākslinieku ir veids kā piefiksēt vai strādāt ar idejām, novērojumiem un problēmām. Šie uzmetumi ir svarīga daļa no mākslas darba un reizēm paši kļūst par patstāvīgiem mākslas objektiem.

Māksliniecei Ritai Grendzei skice vienmēr ir bijusi kā neatņemama sastāvdaļa no mākslas darba radīšanas procesa. Pēdējo pāris gadu laikā uzmetumi, skices sāka ieņemt aizvien lielāku lomu ikdienas radošajā dzīvē. Vienā brīdī zīmējumi no spontāniem, ātriem domu un redzētā uzmetumiem skiču burtnīcās pārtapa par sarežģītākas kompozīcijas, pārdomātākas uzbūves un iztrādātākas tehnikas darbiem. Pastiprinātu pievēršanos zīmējumam veicināja arī pandēmijas laika piespiedu mājas režīms, apkārtējo apstākļu radītais iekšējais nemiers un liela zaudējuma klātbūtne. Kad rakstu un sarunvalodas ir par maz, lai sevi pilnvērtīgi izteiktu, zīmējums dod iespēju emocionāli izlādēties, būt dialogā ar sevi un citiem, kā arī palīdz piefiksēt laika iespaidus, lai vēlāk pie tiem atgrieztos un tos izvērtētu. Vienā brīdī māksliniece sajuta vajadzību dalīties ar saviem darbiem plašākā sabiedrībā. Gandrīz katru dienu (ar nelieliem atelpas brīžiem) facebook un instagram lapās bija apskatāms kāds no viņas radītajiem zīmējumiem. Sekojot publicēto darbu attīstībai, var novērot kā mainās mākslinieces emocionālais stāvoklis un ir iespējams sajust apkārtnotiekošā klātbūtni. Izteikti grafiski ornamentāliem zīmējumiem seko arhitektoniski ainavas zīmējumi ar māju logu, jumtu un skursteņu ģeometriskiem atveidiem, kas noskatīti aiz mākslinieces darbnīcas loga Čikāgas piepilsētā Dženēvā. Ceļojums uz Kolorado kalniem dod iespēju ieskatīties kalnu ainavās, kas veidotas ar neiztrūkstošajām grafīta taisnēm un zvaigžņu/ziedu trafaretu ornamentiem. Sākumā darbi ir vienkāršāki, ar izteiktu supersimetrisku kompozīciju un centru pašā vidū. Vēlāk zīmējumi paliek asimetriskāki, gleznieciskāki, līnijās plūstošāki. Parādās tādas organiskas formas kā bišu šūnas, ziedi, sniegpārslas. Krāsu gamma var iesākties maigi akvareliskos pludinājumos un beigties košu krāsu ornamentālos gleznojumos. No krītainā līdz dzidrajam, no maigā līdz asajam. Darbu izmēri svārstās no kvadrātveidīgajiem 5X5 collas lielajiem darbiņiem līdz lielākiem zīmējumiem 20X16 collu lielumā.

Strikti vilktās taisnās līnijas, leņķi mijas ar pludinātu gleznojumu, krāsu notecējumiem, agrākajos zīmējumos arī ar grāmatu vai avīžu tekstu kolāžām. Slāņi klājas viens otram pāri, radot aizvien sarežģītākas kompozīcijas. Pēdējie darbi jau ir kā nobeigtas, lielas grafikas, kas rada pasaku meža vai ņirbošas gaismas iespadu. Zīmējuma kompozīcijas un grafiskais risinājums kaut kur sasaucas ar aušanas, pīšanas vai izšūšanas tehnikām, kas varbūt ir kā atskaņa no Ritas studijām tekstilmateriālu mākslās (bakalaura grāds Klīvlandes Mākslas institūtā Ohaio štatā The Cleveland Institute of Art un maģistra grāds Krenbrukas mākslas akadēmijā Mičiganā Cranbrook Academy of Art).

Zīmējumi ir radīti ar akvareļkrāsām, grafīta zīmuļiem, reizēm pielietojot arī akrila krāsas, kolāžu. Ģeometriskais ornaments panākts, izmantojot lineālu, trafaretus. Kā pamatmateriāls ir akvareļpapīrs, dažādas zīmēšanai un gleznošanai paredzētas plāksnes un kartoni. Mākslas darba radīšanas procesā mākslinieka prāts strādā trijos līmeņos; kontrolētajā, zemapziņas un praktiskajā, kas parasti ir tik profesionāli apgūts un pielietots, ka tiek bieži darīts automātiski. Ritas mākslā šie trīs līmeņi organiski saplūst un rada dziļi emocionālus un augstas tehniskas meistarības darbus.

Māksliniece ir pārliecināta, ka atkal pievērsīsies telpisko objektu un instalāciju izveidei, bet šis laiks, grafiskās līnijas un zīmētās krāsas zīmē, būs devis viņas daiļradei jaunu daudzveidīgāku šķautni.

Mums visiem ir iespējams izsekot mākslinieces emocionālajam ceļojumam šajā satrauktajā laikā, sekojot viņas facebook vai instagram vietnēm, kā arī apciemojot viņas darbus mājas lapā <https://www.ritagrendze.com/>.

 

Gleznotāja, mākslas kritiķe, Amerikas Latviešu mākslinieku apvienības (ALMA) vadītāja Linda Treija ir JG mākslas redaktore.

 

 

Jaunā Gaita