JG 303 Jaunā Gaita JG 305  >

     67. GADAGĀJUMS

      PAVASARIS 2021

      304. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

 

 D Z E J A

 2

 Juris Helds. Vientuļai klasikai

 4

 Rūta Mežavilka. Tālāk

 7

 Elīna Līce. * * *

10

 Sabīne Košeļeva. Sirds ūtrupe

12

 Ēriks Lindegrēns. Vīrs bez ceļa

 

 P R O Z A

16

 Gundega Repše. Divi stāsti

22

 Jana Egle. Strāva

28

 Dace Judina. Nemodiniet mirušos

34

 Krista Anna Belševica. Litija Mēness

39

 Ilze Jansone. Fragments no romāna

 

 M Ā K S L A

43

 Linda Treija. Par Ritu Grendzi

             Rita Grendze: Pandēmijas laika zīmējumi

45

 Baiba Magdalena Eglīte. Par Matiasu Jansonu

             Matiass Jansons: Naktssargs, Kustība, Valdnieks, H-10

 

 V Ē S T U R E

48

 Maruta Lietiņa Ray. Ēvalds Dajevskis un Mērbeka

 

 G R Ā M A T A S

57

 Kristīne Ilziņa: Vladis Spāre. Gājiens ar klibo zirdziņu

59

 Bārbala Simsone: Dace Vīgante. Bumbulītis

61

 Viesturs Vecgrāvis: Augusts Saulietis. Baltos Ceļos

63

 Silvija Ģibiete: Remess un Raķis. Noslēpumainā karosta

65

 Līva Alksne. Grāmatu lasītāju klubi

68

 D A Ž O S   V Ā R D O S

75

 I N   M E M O R I A M

76  L A B V Ē Ļ I
   IN THIS ISSUE


Uz vāka: Rita Grendze. Zīmējums #8 pandēmijas laikā. Tumšajām dienām.
Akvarelis, zīmulis uz aqua kartona. 50,8×40,6 cm. 2020.30.XI

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu.

Jaunā Gaita