Jaunā Gaita nr. 306. rudens 2021

 

 

 

 

 

Veronika Tenča-Goldmane


Veronika Tenča-Goldmane (1928-2019) savu dzeju un četrrindes ir veltījusi savai ģimenei, draugiem, dabai un dvēseles noskaņām. Četrrindes ir parakstījusi kā Veronika Straujā (pirmā vīra uzvārds bija Straujais), bet dzeju kā Veronika Tenča-Goldmane (Tenča ir Veronikas dzimtais uzvārds, Goldmane – otrā vīra uzvārds). Dzeju sākusi rakstīt 2006. gadā Kuldīgā. Dzeju ir pierakstījusi kladītē un devusi nosaukumu Sirmā stundā.


Veronika uzsvēra, ka neraksta dzeju par mīlestību, puķēm un taureņiem, viņas dzeja ir par dzimto zemi, pārdzīvoto izsūtījuma gados, nepiepildītajiem sapņiem. Veronika visos laikos ir bijusi savas zemes patriote un tāda palika līdz mūža beigām.


Veronikai ļoti nepatika rudens un ziemas iestāšanās. Šie tumšie gadalaiki nomāca viņu un izraisīja depresiju. Iespējams, ka tās ir sekas 10 Noriļskā nodzīvotajiem gadiem, kur vasaras bija ļoti īsas un ziemas bija garas un bargas.

 


Pēteris Korsaks

 

 

 

 

Pēteris Korsaks un Veronika Tenča-Goldmane Maltas pagasta Rozentovas kapsētā 2018.15.XI, atklājot pieminekli „Nacionālo partizānu 'Maltas lūši' un viņu atbalstītāju piemiņai”. Veronika Tenča-Goldmane darbojās kā sakarniece ar Maltas lūšiem, kad 1948. g. viņu arestēja un deportēja.

 

 

 

 

Veltījums Noriļskas gulaga biedriem –
dzīvajiem un mirušajiem


Nāc ciemos, senais draugs,
Kad ziemeļos deg kāvi
Un tundras plašums
Drūms un spokains blāv!
Kaut domās izstaigāsim
Aizsnigušo tāli,
Kur danci velnišķīgu griež
Liktenis ar nāvi.

Tur pazemoti, badā mērdēti
Un barga sala stindzināti
Zem verga nastas ļimām.
Bet atkal cēlāmies, lai ietu
Kangarus un bendes nolādēt,
Kas katorgā mūs dzina,
Mūsu svēto zemi bradāja
Un tautas godu mina.
Mēs lūdzāmies: „Dievs, palīdz’ izturēt
Šīs mokas, kurām neredz gala!”

Bet, kad tundra polārnaktī grima,
Gaudoja un kauca ziemeļvēji,
Kad debess sajaucās ar zemi,
Pie Šmita kalna guldītie
No kapiem ārā kāpa.
Pa pieciem ciešās rindās stājušies
Ar tukšām acīm vērās debesīs
Un stingām lūpām dvesa:
„Visvarenais, kas taisnīgs esi,
Par ko šis bargais sods, par ko?!”
Kad pēkšņi elles viesul’s stāja
Un baisās vēja gaudas rima,
Tad melnās ziemeļdebesīs lielais brīnums dzima.
Zaigodams tas varavīksnes krāsās,
Pār mēmo tundru līgojot,
Te cēlās debesīs, te atkal zemē grima.
Un ledū kaltais plašums sašūpojās,
Un košās krāsās iemirgojās
No Lāča, Šmita kalniem dienvidos
Līdz drūmā Putorana grēdai ziemeļos.

Tad atkal melnā, baisā tumsa iestājās,
Mēs smagi miegā kritām,
Lai, sapnī brīvi tikuši, ceļotu uz mājām,
Kur dārzos ābeles jau ziedēja
Un ziedos bites sanēja,
Bet cīrul’s zilās debesīs
Savus treļļus bārstīja kā jucis,
Tā pateikdamies Dievam
Par brīnumaino pasauli.
Mēs gavilējām laimes pārņemti!...

„Podjom!” no durvīm atskanēja skarbi
Un jaukais sapnis nebūtībā grima.
Mēs raudājām par izpostīto laimes mirkli,
Bet vājums šis tik īsu brīdi bija,
Jo cieši ticējām, ka ļaunā vara kritīs.
Mēs izturēsim, izdzīvosim, kļūsim brīvi
Un dārgā Tēvzeme būs brīva!
No tumsas dzīlēm mūsu karogs celsies
Un rokās Mātei Latvijai
Trīs zelta zvaigznes spoži iemirdzēsies!
(2006. g. 4. maijs)

 

 

Četrrindes un vēlējumi


Lapkriti, tu aplamā ziedēšana,
Kamdēļ tā manu sirdi žņaudz?
Vai tādēļ, ka nedzird bišu sanēšanu,
Vien vēji raibos lapu ziedus trauc.

Brienot caur rudeni – priecājies!
Ziema aiz laika vēl ilgi kavēsies.
Ejot caur dzīvi – neskumsti!
Daudz labu darbu vēl paveiksi.

Ripo saule no debesu kalna,
Klāt dāliju, asteru laiks;
Lai tavu dvēseli neskar agrīna salna,
Lai rudens ir saudzīgs un maigs!

Jau saule met zemākus lokus,
Rudens apglezno kokus,
Uz dienvidiem gājputni trauc,
Sāpot, sirds viņus atpakaļ sauc.

Lai tava sirds, kur tik daudz jūtu,
Šo zemi mīlēt neizbeidz,
Un pasaule tev vienmēr būtu
Kā zieds, kas veras pirmoreiz!
Lai vienmēr tu caur dzīvi ietu
Visus šķēršļus pārvarot,
Un galvu, pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!

 

 

Jaunā Gaita