JG 305 Jaunā Gaita JG 307 >

     67. GADAGĀJUMS

      RUDENS 2021

      306. NUMURS

S A T U R S

 

 

D Z E J A

2

 

Anda Līce

5

 

Jānis Rokpelnis

8

 

Elīna Vendija Rībena

 

 

P R O Z A

12

 

Egīls Venters

16

 

Vilis Kasims

20

 

Lāsma Gaitniece

22

 

Kristīne Ilziņa

28

 

Guna Roze

 

 

M Ā K S L A

33

 

Elita Ansone par Dainu Dagniju

      Daina Dagnija. Karmelīšu mūķene / Kliedziens 
                              Mēdeja / Miss America 1922

38

 

Baiba Magdalena Eglīte par Vitu Valdmani

        Vita Valdmane. Vabole / Mazais grifs / Hameleons
                               Pērļuputns / Kvakva / Pingvīns

40

 

Linda Treija par Gunti Lauzumu

        Guntis Lauzums. Abstract 3

 

 

V Ē S T U R E

42

 

Ieva Šinke par Zigfrīdu Sapieti

44

 

Normunds Treijs par Tirzmalieti

49

 

Pēteris Korsaks par Veroniku Tenču-Goldmani

52

 

Iļja Marija Boļšakovs

 

 

G R Ā M A T A S

56

 

Eva Mārtuža par Matildes gadsimtu

57

 

Anda Ogriņa par Laika rēķinu

59

 

Lāsma Gaitniece par Djatlova pāreju

61

 

Silvija Ģibiete par Viktora Arāja tiesas prāvu

64

 

Gundega Zēhauza par Lēngaiti

68

 

D A Ž O S  V Ā R D O S

75

 

I N  M E M O R I A M

76

 

L A B V Ē Ļ I

 

 

In This Issue

 

Uz vāka: Guntis Lauzums. Untitled. Digitāla fotogrāfija -
saules riets spilgtinātās krāsās. 28 × 36 cm. 2017

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu.

Jaunā Gaita