< JG 41 Jaunā Gaita   JG 43 >

8. GADA GĀJUMS

42. numurs

1963. GADS

S A T U R S

Uldis Āboliņš  94        Austrālijas ainava
       PRŌZA:
Osvalds Lācis  95        Meli
Mintauts Eglītis  101        Staru būdas teiksmotājs
Aina Neboisa  106        Vieninieks
       DZEJA:
Osvalds Lācis  140        Vientuļie***
Erna Ķikure  115        Atvadīšanās no kādas istabas, ***
Gundars Pļavkalns  108        Sonets
Ivars Lindbergs  127        Par putniem
Jānis Sarma  138        Dzejnieks
Inārs Brēdrichs  138        No Bullai augšup
       MEKLĒJUMI UN PĀRDOMAS:
Hugo Kaupmanis  109        Par brīvo pantu
Herberts Sils  117        Mēs, tēlotāja māksla un ķengurzeme
Jānis Sarma  123        Jaunās īstenības dzeja
   126        Intervija ar Mirdzu Stūri
       GRĀMATAS UN AUTORI:
Dr. Edgars Dunsdorfs  116        Atbilde recenzentiem
   120        Vilis Motmillers, Mārtiņa Zīverta portrets
Dr. Lūcija Bērziņa  121        60 gadi, 40 lugas
            Latviešu ideālists Mārtiņa Zīverta lugās
       REPORTĀŽA:
   128        Sidnejas dekorātori
   130        Jaunatnes dienas Sidnejā
       KARSTOS ŪDEŅOS:
Spodris Klauverts  132        Redaktora piezīmes
   134        Vēstules redakcijai
   140        Mūsu līdzstrādnieki Austrālijā
          Vija Spoģe: fotoportrets


Herberta Sila vāka mets

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Gunars Irbe, Spodris Klauverts,
Anita Liepiņa, Eduards Silkalns, Monika Zariņa

Mākslinieciskais redaktors - Herberts Sils

Techiskais redaktors - Mintauts Eglītis

Korrektore - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita