< JG 42 Jaunā Gaita   JG 44 >

8. GADA GĀJUMS

43. numurs

1963. GADS

Mani Pēterpils audzēkņi uzrādīja raibi raibo tautību mistru: latvieši, kreivi, vācieši, žīdi, igauņi, lietuvieši, poļi, dienvidtautu piederīgie. Pie spilgtāk apdāvinātiem novēroju īpatnības, atšķirības sakarā ar viņu ciltskoku. Bet tādu bija samērā ļoti maz; pret techniskām problēmām tie izturējās diezgan neitrāli. Izlietot šos īpati apdāvinātos kā paraugus, arī tikai viņu ciltsbrāļiem, atzinu par riskantu: no aizkārtas patmīlības līdz skaudībai un naidam nav tāls ceļš. Un šīs īpatnības - jau teicu - nav ne mērojamas, ne sveŗamas, ne pat vārdiem tulkojamas. Ļāvu katram čivināt, kā knābis audzis. Dūja un dzeguze ir vienas un tās pašas koncertzāles mākslinieki; bet ne jau dūju iemācīsi kūkot, ne dzeguzi dūdot. Un abām mūžīga mīkla paliek elegantā koncertmeistara strazda smeldzoši saldā kantilēna. Par to tas arī izpelnījies savu tailor-made spīdogo melno fraku.

S A T U R S

142  Laivas  Laimonis Mieriņš
143  Naugārdieši  Reinis Zeibolts
147  Zelta vidusceļš,Tumsības templī, Dārzā  Pēteris Aigars
148  Es esmu tornis, Ieva, Pret debesīm  Monika Zariņa
149  Malduguns, Nenāc tik tuvu!  Monika Zariņa
149  Botanisks dzejolis  Ojārs Jēgens
150  Rio zvaigzne  Ulafs Jansons
153  Par vēlu, Es zinu, Sodi  Jānis Viesiens
154  No sienas līdz sienai  Guntis Zariņš
157  Prof. Jāzeps Vītols un jaunie  Imants Sakss
160  Dziesmu karogs  Margarita Ausala
162  Latviešu mūzikas zinātne  Longins Apkalns
165  Kāds vārds par latviešu valodu  Dr. phil. Ernests Blese
169  Tēlotāji mākslinieki Anglijā  Laimonis Mieriņš
173  Mīlētāji un nīdēji  Hermanis Kreicers
180  Atbilde un pretjautājums J. Rudzītim  Nikolajs Valters
181  Saindētas bultas  Jānis Rudzītis
182  Atvadoties no vecāka "jaungaitnieka"  Guntis Zariņš
        GRĀMATU APSKATS:
183      Blāzma pār kādu mūžu
      Jānis Veselis, BLĀZMAS STAIGĀTĀJI
 Gunars Irbe
184      Madaras
      Zeltītes Avotiņas dzejoļi
 Jānis Rudzītis
185      Nepabeigtais cilvēks
      Ernst BLOCH - Das Prinzip Hoffnung
      Pierre TEILHARD DE CHARDIN - L'Avenir de l'Homme
 Vilis Zariņš
186      Vērtīgs materiālu krājums
      K. Stalšans, LATVIEŠU UN LIETUVIEŠU AUSTRUMU
      APGABALU LIKTEŅI
 Agnis Balodis
188

 Zinātniski pētījumi latviešu folklorā XIV

 Laimonis Streips
190

 LASĪTĀJU VĒSTULES

 

Gunara Milica vāks.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Gunars Irbe, Spodris Klauverts,
Anita Liepiņa, Eduards Silkalns, Monika Zariņa

Mākslinieciskais redaktors - Tālivaldis Ķiķauka

Korrektore - Elfrīda Ezera

Jaunā Gaita