Jaunā Gaita Nr. 52, 1965. gadā

 

T.S. Eliots, 26.9.1888 - 4.1.1965

 

. . . Pie gaŗākās upes pirmavota

Apslēpta ūdenskrituma balss

Un bērni ābelē, nezināmi,

Jo ar acīm neviens viņus nemeklē,

Tikai dzird, pa pusei, klusumā

Starp diviem jūŗas viļņiem.

Tieši tagad, šeit, tagad, vienmēr -

Brīdis, kas lielākā vienkāršība

(Vērts ne mazāk kā jebkas cits)

Un viss būs bez vainas un

It visas lietas bez vainas,

Kad liesmu mēles ir iekšup liektas

Vainagotajā uguns mezglā

Un uguns un roze ir viens.

(No "Četriem kvartetiem")
Atdzejojis Gunars Saliņš

Jaunā Gaita