< JG 51 Jaunā Gaita   JG 53 >

10. GADA GĀJUMS

52. numurs

1965. GADS

S A T U R S

Dr. Eižens Janišs  1    Toronto Profesiju nams
Erna Lēmane  2    Četrdesmit septitā jūdze
Margarita Kovaļevska  5    Kāds fragments
Tomass Stērns Eliots  7    No "Četriem kvartetiem"
Ulafs Jansons  8    Līķu Pēteris
Tālivaldis Ķiķauka

 12

 

 Metamorfōze

Dr. Ivars Ivasks  14    Igauņu dzejas attīstība trimdā un Padomju Igaunijā
     Jaunas balsis igauņu pēckara dzejā  20  

 Mareta Suitsa-Elsone / Jānis Kross / Kalju Lepiks /

     trimdā un okupētajā dzimtenē -       Ilmārs Lābans / Raimonds Kolks / Ivars Grüntāls /
Atdzejojusi Astrīde Ivaska      Aleksandrs Sūmans / Ivars Ivasks / Matss Trāts /
       Pauls-Ēriks Rummo
Dr. Pāvils Vasariņš  36    Kultūras darbinieku kongress
Zaiga Rītiņa  36    Skolu polītika trimdā
Dr. Valters Nollendorfs  38    Par bastioniem un partizāniem
Gunars Irbe  39    Uz pareiza ceļa
Arnolds Rasa  40    Kāda nepamanīta jubileja
Katrīna S-a  41    Didier Coste - franču jaunākais brīnumbērns
Nikolajs Valters  41    Ieklausoties austriešu šāsdienas lirikā
G.I.  42    Neprogresīva māksla
Uldis Āboliņš

 44

 

 Grafika ar sarkasmu

G.  44    No teikām līdz mūsu dienām
   45    LASĪTĀJU VĒSTULES
Dr. Laimonis Streips  47    Opera Senlatvijā

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis, Gunars Irbe, Ojārs Jēgens,
Spodris Klauverts, Tālivaldis Ķiķauka, Anita Liepiņa, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskie redaktori - Imants Āboliņš un Herberts Sils

Techniskais redaktors - Ernests Šulcs

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas vadītājs Jānis Dāvis

Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita