< JG 50 Jaunā Gaita   JG 52 >

10. GADA GĀJUMS

51. numurs

1965. GADS

S A T U R S

1.  INDRA GUBIŅA. LEDUS SIRDS
4.  ASTRĪDE IVASKA. PĀRDOMAS PAR POSTA PUĶI
9.  ROLFS EKMANIS. PĒDĒJO GADU IEZĪMES PADOMJU IMPERIJAS NEKRIEVU LITERĀTŪRĀS
16.  VIZMA BELŠEVICA. SIRŽU SEIFI
19.  IRMA GREBZDE. CĪŅA
21.  AINA ZEMDEGA. *** *** *** PASTARĀ TIESA
22.  INGRĪDA VĪKSNA. KĀRĪGĀ DVĒSELE. PELDĒTAJS
23.  JĀNIS KLĀVSONS. LIELAIS LABUMS. CENTRĀLPARKĀ. ZEMGALES VASARA, 1944
24.  ANDREJS PABLO MIERKALNS. VAI JĀDZEJ0 AR ATSKAŅĀM
25.  DR.IVARS IVASKS. BALTIEŠU KULTURĀLĀS SADARBĪBAS IESPĒJAS
30.  GUNTIS ZARIŅŠ. KĀDĒĻ ES RAKSTU
33.  GUNARS IRBE. INTERVIJA AR DZEJNIECI MONIKU ZARIŅU
36.  DR. P. VASARIŅŠ. PIEZĪMES PAR VELTAS TOMAS DZIĻUMĀ JĀPARTOP
39.  ATBALSIS
44.  LASĪTĀJU VĒSTULES
45.  PRESES SPOGULIS

VĀKS - HERBERTA SILA ILLUSTRĀCIJA
 

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Gunars Irbe, Spodris Klauverts,
Tālivaldis Ķiķauka, Anita Liepiņa

Mākslinieciskais redaktors - Herberts Sils

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas vadītājs Jānis Dāvis

Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita