< JG 49 Jaunā Gaita   JG 51 >

10. GADA GĀJUMS

50. numurs

1964. GADS

S A T U R S

 
  Gunars Irbe, Ar pildāmspalvu dziesmu svētkos   1
  Andris Vītoliņš, Kritiski kommentāri
    par dziesmu svētku koncertiem
  2
Fotokolāža   5
Ilgvara Šteina zīmējums   7
Ievads, Tālivaldis Ķiķauka   8
Melnais un es, Ojārs Jēgens  10
Poēma par sveci ar morāli, Ojārs Jēgens  11
Piepes, Ojārs Jēgens  11
Uzruna visvisādām vajadzībām, Ojārs Jēgens  11
Ja es, Raits Birkmanis  12
Vieduma paudums, Parsifāls Nabobs  12
Vecgad vakars Stierniņēs, Kuraž Krišs  13
Bronzas meitene, Jānis Sarma  13
Jauni vārdi par vecu patiesību, Herberts Urza  14
Īsa mūsu rakstu vēsture, Vecais Indriķis  15
Maiļotā latviešu valoda, Edgars Dunsdorfs  19
Intervija ar radioaktīvā kuģa pārstāvi  21
Rotaļīgie sātani, Uldis Ģērmanis  22
Jaunās Gaitas vidus lapa, Herberts Sils  24a
Viss kārtībā, Joriks  25
Pētījumi par latviešu izcelsmi, Dr. J. Svinasnuķis          26
Vēstules Tev - Jaunā Gaita  28
Nekur neiet tik jautri kā pasaulē  29
Stila parōdijas, Vecais Indriķis  30
Stellmachers Amerikā, Dr. Orientācijs  32
Iesācējs Ķengurzemē, Haralds Urza  33
1965. gada taupības kalendārs  34
Lāčplēsis trimdā, Spodris Klauverts  36
Vēlīnā stundā, Spodris Klauverts  37
Etīde, Spodris Klauverts  37
Kalnā kāpējs, Valdis Vītols  38
Preses spogulis  39
Dzejas bez sejas  40
Periodika  41
Ieskatītais un atzītais  42
Fotokolāža  44
  ATBALSIS  45
  49 iemesli, kādēļ jāabonē Jaunā Gaita  

 

"Humora gaita? Lai sveicināta humora brīvība pēc 30 gadu tumsības! Veselas paaudzes mūžu mēs barojām liekēžu svētās govis treknas, liesās mūzas mums to nepiedos," raksta kāds lasītājs, padzirdējis par humora numuru.

Vārda brīvība demokratiskās zemēs ir kontrolēta brīvība; to nosaka brīvības un atbildības sajūta. Latviešiem dzimtenē un trimdā to kontrolē resp. cenšas kontrolēt iestādījumi, kuŗu oficiozi ir bezhumora ģenerāllīnijas paudēji - skabargām tur nav vietas.

Satira mitusi pagrīdē 30 gadus, humors bijis sastopams vienīgi viesībās un šad tad kādā plekstošā sīkpilsoniskā preses pīlītē. Tas viss kā šņauciens piedurknē, kad jūtīgie kungi pilnīgā nopietnībā sēž vidū, un tauta mīņājas uz vulgārisma steķiem apkārt. Kad kanaki, vienības laika ģimnazisti, sāka rotēt Rūgto Apīni, pirmo humora un satiras izdevumu trimdā, tad ari Jaunā Gaita saprata, ka kaut kas darāms šai lietā. Pēc lasītāju un līdzstrādnieku ierosinājuma radās šis humora un satiras numurs, pirmais nopietnais mēģinājums pēc ilgāka laika pasmieties arī pašiem par sevi. Cerams, ka lasītāji šo izdevumu sapratīs tādējādi. Ar nopietnību vien mēs neko lielu neesam panākuši (skat. lasītāja vēstuli LAIKA 14. novembra numurā - Tikai Dievs un Goldvoters var glābt Ameriku). Iespējams, ka mums, tāpat kā Blaumanim, ar jokiem izdodas uzsākt vienu otru revolūcionāru patiesību. Varbūt, ka ari Sibilla var palīdzēt Lāčplēsim.

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Gunars Irbe, Anita Liepiņa, Spodris Klauverts

Mākslinieciskais redaktors - Tālivaldis Ķiķauka

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas vadītājs Jānis Dāvis

Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita