< JG 60 Jaunā Gaita   JG 62 >

12. GADA GĀJUMS

61. numurs

1967. GADS

S A T U R S

JG in Brief : Summary of Main Articles  2
Gundars Pļavkalns, Vēstule bez adreses, Sirreālisms  3
Gundars Pļavkalns, Sindroms  4
Jēkabs Zvilna, Laika un kustības studija  5
Nikodēms E. Bojārs, Samārijas nāve  6
Richards Rīdzinieks, Flirts, Draugiem  11
Benita Veisberga, Fragments - iesākums  12
Andrejs Irbe, Svešinieks priekšpilsētā  16
Gunars Irbe, Par trimdu kā personisku problēmu  17
Četri zviedri - Harijs Martinsons, Stīgs Karlsons, Sonja Okesone,
                 Tomass Trānströmers - Andreja Irbes atdzejojumā
 18
Antons Vorkalis, Neilis ir latviešu Klē  30
Dr. Ilgvars Spilners, Domas par Latvijas valsti  33
Imants Bite, Viela, doma, aizdomas  35
Uldis Ģērmanis, Latvijas neatkarības idejas attīstība  38
Voldemārs Korsts, ASV senāta rezolūcija Baltijas valstu jautājumā  48
ATBALSIS:  49
    Rolfs Ekmanis, Kapote un Inostrannaja ļiteratura  49
    G.I., Pablo Neruda iet meitās  50
    Osvalds Akmentiņš, Nemiernieks un mācītājs  50
    Uldis Ģērmanis, Jaunākais par totālo propagandu  51
    Gunars Irbe, Die Reihen fest geschlossen  51
GRĀMATAS:  52
    Ojārs Krātiņš, Notikumi iztēles robežjoslā
             Andrejs Irbe, MARISANDRA KAZA
 52
    Tālivaldis Ķiķauka, Viegla trimdas satira
             Teodors Zeltiņš, ANTIŅŠ AMERIKĀ CĪNĀS AR SIEVU UN TRIMDU
 53
    Jānis Rudzītis, Dokumentācija, kas varēja būt labāka
              Jānis Sudrabiņš, TOREIZ AIZ DZELOŅŽOGA
 54
    Agnis Balodis, Ģenerāļa Dankera atmiņas
              Ģen. Oskars Dankers, LAI VĒSTURE SPRIEŽ TIESU
 55
    Pāvils Vasariņš, Latviešu gara aristokratija
              Andrejs Johansons, RĪGAS SVĀRKI MUGURĀ, atceres un apceres
 56
    Dr. Laimonis Streips, Upju nozīme senlatviešu sadzīvē  59

 Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori - Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Viktors Leonovs un Jānis Vilks

Rakstu krājums Jaunā Gaita ir apgāda „Ceļinieks" izdevums.
Apgāda padomes priekšsēdis - Dr. Andrejs Olte
Apgāda vadītājs - Guntis Liepiņš.

Jaunā Gaita