< JG 63 Jaunā Gaita   JG 65 >

12. GADA GĀJUMS

64. numurs

1967. GADS

S A T U R S

Gundega Cenne, Spēlmaņi  2
Guntis Zarinš, Neskaties atpakaļ  3
Ausma Medne, Filozofiskās vadlīnijas Gunša Zariņa darbos  6
Gundega Cenne , Mūķenes un lietussargi 10
Tālivaldis Ķiķauka, Saruna ar Gundegu Cenni 11
Gundega Cenne, Vatusi 13
Gunars Janovskis, Par mata tiesu 14
Dr. arch. Pauls Kundziņš, Tagadnes architektūras meklējumi 17
Maza vācu jaunākās dzejas antoloģija.
     Kārļa Krolova / Gintera Eicha / Marijas Luizes Kašnicas / Marijrozes Fuksas,
     Paula Celāna / Helmūta Heisenbitela / Gintera Grasa / Pēteŗa Huchela /
     Johannesa Bobrovska / Hildes Domīnas / Nellijas Zaksas / Elizabetes Borchersas /
     Astrīdes Klāsas / Hansa Jirgena Heizes / Frīdricha Kristiana Dēlius /
     Hansa Magnus Encensbergera dzejoļi
24
Irma Bērziņa, Atdzejotājas piezīmes 36
Jāzeps Grodnis, Domas par Latvijas valsti 45
Latviesu pionieŗi, Kanadas simtgade un 2 Latvijas dienas pasaules izstādē Montrealā       47
GRĀMATAS: 52
     Gundars Pļavkalns, Sensibilitāte un intellekts
             Vizma Belševica, Jūra deg
            
Baiba Bičole, Atrita. Dzejoļi
     Gundars Pļavkalns, Apdāvināta daiļprozas autora vārsmas
             Arnolds Apse, Saules puķes. Dzejoļi un liriskas poēmas, 1958-1965
     Pāvils Vasariņš, Ja ikviens tik zemē sētu...
             Otto Krolls, Aiz zelta priekškara
            
Paula Jēger-Freimane, Es atgriežos pie sevis
            
Tonija Krūka, Tu debesis turi savās rokās
     Rudīte Emira, Kaŗa sejas
             Zane Zemdega, Iznīcības ceļš. Stāsti
     Jāzeps Lelis, Daudzpusīgs rakstu krājums
             Haralds Biezais (red.), Latviešu kultūra laikmetu maiņās: rakstu krājums
 
     Edgars Andersons, Rakstu krājums par Baltijas valstīm pašreiz
             Acta Baltica V
     Pēteris Dardzāns, Diplomātiskas atmiņas
             Dr. Edgars Krieviņš, Viņās dienās. Atmiņas, apcerējumi un laika biedru suminājumi
 
LASĪTĀJU VĒSTULES
IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Viktors Leonovs un Jānis Vilks

Jaunā Gaita