Jaunā Gaita nr. 72, 1969

 

 

MŪSDIENU MODERNA PASAKA

Kārlis Ķezbers, Brencītis. Mineapolē: Tilts, 1967. 224 lp.

Šī grāmata ir savdabīgs, interesants sacerējums ar pasaku žanra iezīmēm. Ar maziem izņēmumiem te darbojas tikai dzīvnieki - kaķi, suņi, lāči u.c. Cilvēkiem - maza loma. Stāstot par iedomātiem, pat neiespējamiem notikumiem, autors tos savij ar reālā dzīvē gan pagātnē, gan tagadnē sastopamām negātīvām parādībām, liekot tās satiras gaismā. Veikli izmantotās allegorijas dēļ grāmata viegli izprotama jaunākiem lasītājiem, bet vecākiem, nopietnākiem liek padomāt: vai tikai kaķi?

Autors rāda kaķu ģimenes un sadzīves ainas - ikdienas rūpes, cīņu par dienišķo maizi, savstarpējās attieksmes. Mājās jābūt kārtībai, tīrībai, disciplīnai. Brencītis kā vecākais dēlēns cenšas palīdzēt māmiņai, un ļoti sāp mazā kaķa sirds, kad jāsaņem nepelnīts sods. Bet vai ar cilvēkbērnu nav tas pats? Vēlāk, izgājis plašajā pasaulē, kaķēns redz, ka ir tik daudz dažādu kaķu - gan krāsā, gan raksturā. Nebijušām problēmām rodoties, viņš atceras mātes pamācības un rīkojas saskaņā ar tām. Taču piedzīvo lielas nepatikšanas, kad paklausa negodīgajam Asakam.

Visai smagi jaunajam runcītim klājas kaķu armijā. Augām dienām jāvingro, jāattīsta veiklība; izmaņa. Veci, piedzīvojuši runči rāda, kā tikt galā ar vienu otru uzmācīgu suni. Priekšniecībai pretī runāt nedrīkst. Kad kaķu armija uzbrūk diviem šuneļiem un, protams, tos padzen, tad ģenerālim Reinim tiek ziņots par divsimt liela ienaidnieka sakaušanu. Brencītis ir lielā nesaprašanā, bet Krišus pamāca klusēt: "Gribi tikt aiz restēm?" Armijā Brencītis pieaug fiziski, iemācās izturību, gūst rūdījumu, bet iepazīst arī netaisnību un varmācību. Ar savu taisnības apziņu tomēr viņš nemaldīgi sajūt, kas labs, kas ļauns.

Ģenerālis Reinis plāno uzbrukt un "atbrīvot" Kaķu ciemu, kam neviens nav uzkundzējies. Izlaupa mājas, katru drosmīgu pretim runātāju "ar kājas spērieniem un ķepu sitieniem" aizvelk un iesloga pagrabā. Atbrīvotāja armija... Tas ir Brencīša ciems, tur viņa mājas. Tādēļ viņš noorganizē palīdzību un sagrauj ienaidnieka armiju. Tomēr pats apbrīnojamākais piedzīvojums ir lidojums kopā ar astronautiem apkārt zemes lodei un atgriešanās atpakaļ uz tās. Tāpat kā Sprīdītis, izstaigājis pasauli, gudrības sasmēlies, Brencītis atkal pārnāk mājās.

Autors cildina izturību, drosmi, labu un atsaucīgu sirdi. Daudz Brencītim palīdz draugi, bet arī pats viņš tur svētu draudzības pienākumu - glābj Viesturu no lāča. Grāmatas beigās no mazā nezinīša izveidojies kaķu jauneklis, kuram var uzticēt ciema pārvaldīšanu: Autora iedziļināšanās dzīvnieku pasaulē, viņu izdarībās, domu gaitā liecina par šīs pasaules mīlestību. Bet ja tā ir, rodas arī izpratne. Neviļus jāuzskata citādām acīm paša mājas kaķis pēc tam, kad izlasīta šī grāmata. Rakstniekam bagātīgi piemīt spēja - no dzīves ņemto materiālu iemiesot radošās fantazijas tēlos, iešķiļot arī ironijas dzirksti. Valodas vienkāršā izteiksme, raitais stils, ne visai gaŗās teikumu konstrukcijas palīdz atklāt saturu. Bez tam jāizceļ tiešām labā, nepiesārņotā latviešu valoda. Nav jūtama angļu valodas ietekme. Grāmatas skaistais, gaumīgais ietērps, satura illustrācijas liecina par abu - rakstnieka un illustrātora - garīgu sadarbību.

Ieteicams grāmatu izmantot kā palīglīdzekli darbā latviešu skolu, tāpat arī vasaras nometņu skolotājiem un audzinātājiem. Tās izkārtojums visai izdevīgs - katrs atsevišķs virsraksts pakārto sev viena notikuma norisi un nobeigumu, modinot interesi izlasīt tālāko.

 

Māra Kalmane

 

Recenzijas autore Māra Kalmane dzim.1931 gadā Beigusi vidusskolu Jelgavā. Pēc tam studējusi baltu filoloģiju Latvijas Valsts Universitātē Rīgā. 1966.gadā ieceļojusi Austrālijā. Pašlaik dzīvo un strādā Kanberā, Austrālijā.

Jaunā Gaita