< JG 71 Jaunā Gaita   JG 73 >

14. GADA GĀJUMS

72. numurs

1969. GADS

 

S A T U R S

Augusts Arnolds Kopmanis, Trīs skulptūras  2
Agnis Balodis, Eiropas vienības centieni pēckaŗa posmā  3
Tālivaldis Ķiķauka, Reāli romantiķi un romantiski reālisti  11
Gunars Irbe, Pret aizmiršanas tiranniju  14
Juris Mazutis, Pateicība  16
Divi laikabiedri, Jurija Krotkova radioruna  18
Dzidra Kalniņa, Par romānu un antiromānu  20
Baibas Bičoles dzejoļi  21
Jānis Klīdzējs, Dzejniece ar žubīti  23
Pauļa Birznieka dzejoļi  30
Irmas Bērziņas dzejoļi  32
Valža Krāslavieša dzejoļi  33
Valentīns Pelēcis, Pēc dziesmu svētkiem  33
Margita Gūtmane, Akmeņi  34
Ilze Šķipsna, Apmaldīšanās  36
Veltas Tomas dzejoļi  39
GRĀMATAS:  43
     Juris Silenieks, Divu rakstnieku rotaļas
            Mintauts Eglītis, Rotaļa; Jānis Sarma, Rotaļa bez noteikumiem
     Gundars Pļavkalns, Cīnītājs privātā uzvalkā
            Valdis Krāslavietis, Atzīšanās. Dzejoļi
     Ojārs Krātiņš, Sava laika bērns
            Alberts Bels, Izmeklētājs
     Ieva un Agnis Balodis, Romāns par Siciliju latviski
            Džusepe Tomazi di Lampeduza, Gepards
     Māra Kalmane, Mūsdienu moderna pasaka
            Kārlis Ķezbers, Brencītis
     Andrievs Ezergailis, Vēl viens kapitāldarbs
            Arnolds Aizsilnieks, Latvijas saimniecības vēsture, 1914 -1945
     Gunars Irbe, Izklāstītas zināšanas
            Archīvs VIII. Raksti par latviskām problēmām. Redaktors Edgars Dunsdorfs
     Gunars Irbe, Kardiogrammas
            Tarjei Vesaas, Båten om kvelden; Tarjei Vesaas, Båten om kvällen. Övers.
PRESES SPOGULIS  52
Redakcijai piesūtītās grāmatas  53
LASĪTĀJU VĒSTULES  54
ATBALSIS:  56
    G.Gr., Kritiķu bardzība  
    Laimonis Mieriņš, Nākotnes māksla  
    Gunars Irbe, Uzmanīgāk ieskatoties radušies jautājumi  
    Laimonis Mieriņš, Latviešu stends Padomju rūpniecības izstādē  
    Ojārs Krātiņš, Baltiešu zinātnieki organizējas  
    Laimonis Mieriņš, Mākslas studentu nemieri Anglijas perspektīvā  
    GIR-, Marginālijas  
    Ģirts Tiltiņš, glezna  
IN THIS ISSUE

Jāņa Gorsvāna vāks un viņetes.

Jāņa Gorsvāna un Laimoņa Smilškalna iekārtojums.

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Irēne Dāve,
Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele

Jaunā Gaita