Jaunā Gaita Nr. 77, 1970

 

REDAKCIJAI PIESŪTĪTĀS GRĀMATAS

 

 • Acta Baltica, VIII (1968). Königstein im Taunus: Institutum Balticum, 1969. 286 lp.

 • 0.Akmentiņš un L.Bērziņa, Latvijas ideja Amerikā:Amerikas Latviešu Tautiskās Savienības 50 gadi 1918-1968. Bostonā: ALTS, 1969. 167 lp.

 • Elmārs Ansons, Sirmgalvis jeb Sizifs, kas nāvei parādā. Traģikomēdija. Rīgā: Liesma, 1969. 59 lp.

 • Arhitektūra un pilsētbūvniecība Latvijas PSR. Rakstu krājums. Rīgā: Zinātne, 1969. 310 lp.

 • Valija Brutāne, Uz Līgatni man brauciet līdz! Stāsti un tēlojumi. Rīgā: Liesma, 1969. 228 lp.

 • Māris Čaklais, Dzer avotu, ceļiniek. Ceļa piezīmes 1964-1969. Rīgā: Liesma, 1969. 150 lp. Dzejas diena. Dzeja, satīra, humors, parodijas, atdzejojumi, kritika. Rīgā: Liesma, 1969., 306 lp.

 • Alfreds Dziļums, Vēja melderis. Romāns. Bruklinā: Grāmatu Draugs, 1969. 300 lp.

 • Regīna Ezera, Saules atspulgs. Stāsts ar laimīgām beigām. Rīgā: Liesma, 1969. 214 lp.

 • Ezerietis, Pīlādži. Stāsti. Rīgā: Liesma, 1969. 270 lp.

 • Irma Grebzde, Tikai meitene. Jaunatnes romāns. Bruklinā: Grāmatu Draugs, 1969. 157 lp.

 • Gunars Janovskis, Dziesma mežam. Romāns. Bruklinā: Grāmatu Draugs, 1969. 203 lp.

 • Jēkabs Janševskis, Dzimtene, II. Romāns 8 grāmatās. Mineapolē: Tilts, 1969. 301 lp.

 • Hermanis Kreicers, Nu ardievu, Vidzemīte. Kaŗa stāsti, 1915.-1920. Mineapolē: Tilts, 1969. 318 lp.

 • A. Laua, Latviešu literārās valodas fonētika. Rīgā: Zvaigzne, 1969. 154 lp.

 • Varis Leikarts, Kā mākonis krusu... Dzeja. Rīgā: Liesma, 1969. 100 lp.

 • Dietrich A. Loeber, „The Problem of the Baltie Gold in Great Britain”, Internationales Recht und Diplomatie (1968). 16 lp.

 • Rita Luginska, Neej man garām. Stāsti. Rīgā: Liesma 1969. 139 lp.

 • Valentīns Pelēcis, Malēnieša pasaule, II. Mineapolē: Tilts, 1969. 238 lp.

 • V. Plūdonis, Saule un smiltis. Stāsti un tēlojumi. Mineapolē: Tilts, 1969. 158 lp.

 • K. Ramans, Latvijas daba un ainavas .Foto albums. Rīgā: Liesma, 1969. 183 lp.

 • Augusts Saulietis, Aiz zaļiem kalniem. Dzejas izlase. Rīgā: Liesma, 1969. 180 lp.

 • Bruno Saulītis, Ošu gatve. Romāns. Rīgā: Liesma, 1969. 390 lp.

 • Bruno Saulītis. Sajukums. Jocīgi stāsti. Rīgā: Liesma, 1969. 182 lp.

 • Jānis Sārts. Saulgrieži. Romāns, Rīgā: Liesma, 1969. 255 lp.

 • Stāsti 1968. Rīgā: Liesma, 1969. 262 lp.

 • I.S. Turgeņevs. Mednieka piezīmes, I. Stāsti un noveles 2 grāmatās. Tulkojis K. Lejnieks. Mineapolē: Tilts, 1969, 238 lp.

 • Miķelis Valters, Atmiņas un sapņi, I. Stokholmā: Daugava, 1969. 337 lp.

 • Ojārs Vācietis, Aiz simtās slāpes. Dzejoļi. Rīgā: Liesma, 1969. 209 lp.

 • Irma Vīksniņa, Absolventu klase. Romāns. Bruklinā: Grāmatu Draugs, 1969. 285 lp.

 • Hugo Vītols, Atmodinātās atbalsis. Vesterosā, Zviedrijā: Ziemeļblāzma, 1969. 367 lp.

 • Lilija Zariņa, Sarkanā migla. Atmiņas. Toronto: Daugavas Vanags, 1969. 556 lp.

 • Mārtiņš Zīverts, The Ore: A Northern Legend in Seven Scenes. Transl. Alfreds Straumanis. Sydney: Sala Press, 1969. 122 lp.

 • Mārtiņš Zīverts, Rīga dimd. Mārtiņa Zīverta lugas, 21. Sidnejā: Salas apgāds, 1969. 71. lp.

Jaunā Gaita