15. GADA GĀJUMS

77. numurs

1970. GADS

Tagad is zinu, kāpēc tik daudzi cilvēki labprāt skalda malku. Tas tāpēc, ka šajā darbā vienmēr tūdaļ redzami panākumi!

 

Einšteins

S A T U R S

Sarma Ozoliņa ar saviem podiem (H. Hofmanes uzņēmums)

 2

Uldis Ģērmanis, Zemgaļu komandieris II

 3

Vilis Skultāns, Latviešu aģents starp Hitleru un Staļinu  18
Gundars Pļavkalns, Kaitnieks  23
Valentīna Pelēča dzejoļi  27
Astrīde Ivaska, Tapio, mežu valdnieks  28
Hertas Kraujas dzejoļi  31
Baibas Bičoles dzejoļi  32
Ausmas Jaunzemes dzejoļi  33
Andreja Irbes dzejoļi  35
Velta Sniķere, Aizliegtais auglis  36
Eduards Freimanis, Gaismas vanagu pāris  37
Ilze Šķipsna, Skatītājs  39
Andris Urdze, Vispasaules jaunatnes kongresa polītiskā aptauja  43
Redakcijai piesūtītās grāmatas  50
GRĀMATAS:  51
    Olģerts Puravs, Par jaunu no plaukta
            Irma Grebzde, Sermūkšļu pagasta ļaudis. Noveles
    Juris Silenieks, Ironiska simfonija un patriotiska rapsodija
            Kārlis Zariņš, Brāļu dēli, Romāns
            Anna Brigadere, Dzelzs dūre. 1917.- 1918.g. piezīmes
    Māra Kalmane, Kā dzīvot?
            Anšlavs Eglītis, Bezkaunīgie veči. Romāns
    Juris Silenieks, Trīs no viņpuses
            Alberts Bels, "Es pats" līdzenumā
            Andris Jakubāns, Mana baltā ģitāra
            Harijs Gāliņš Nāves ūtrupe
    Haralds Biezais, Darbi folkloristikā
            Arturs Ozols, Raksti folkloristikā. Rīgā: Zinātne
            Latgaļu folklora I, red. J. Trūps. Minchenē. 1968, 587 lp.
    Arvids Ziedonis, Rainis caur sarkanām acenēm
           Emma Andersone, Raiņa dzeja
    Grīdo Augusts, Sava laikmeta noliedzējs
           Ģirts Ārvaldis, Māksla un dzīve
    Aija Veldre-Beldava, Vēl par Māŗu
    Alberts Kalniņš, Vēl par Māŗu
    Uldis Ģērmanis, Rūpes par jauno maiņu
ATBALSIS  62
SKAŅAS UN ATSKAŅAS  64
IN THIS ISSUE

Jāņa Gorsvāna vāks un viņetes

Laimoņa Smilškalna un Jāņa Gorsvāna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Paulis Cakuls,
Irēne Dāve, Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele

Jaunā Gaita