< JG 75 Jaunā Gaita   JG 77 >

14. GADA GĀJUMS

76. numurs

1969. GADS

Bet, kad vintenes un atmiņas muzejos,

Kad arumos saspridzinātas mīnas,

Ar latviešu valodu

Pielādējiet sējmašīnas.

 

Vitauts Ļūdēns, Pulkveža Vācieša vēstules

S A T U R S

Vitauts Ļūdēns, Pulkveža Vācieša vēstules (Poēmas fragmenti)  
Jāzeps Grosvalds, no cikla "Latviešu strēlnieki"  2
Uldis Ģērmanis, Zemgaliešu komandieris. I   Pa aizputinātām pēdām  3
Voldemārs Bastjānis, Saimnieciskās dzīves attīstība neatkarīgajā Latvijā  18
Pāvils Vasariņš, Ciemos pie Benitas Veisbergas  23
Benita Veisberga, Te  25
Juris Rozītis, Taisne 69  30
Ainas Kraujietes dzejoļi  32
Ausma Jaunzeme, Zemes lode  34
Olģerts Rozītis, Mans tēvs bija...  35
Astrīde Ivaska, Somu salās  38
Astrīde Ivaska, Rīts Vaļadolidā  39
Astrīde Ivaska, Atbilde Āvilā  40
Gundars Pļavkalns, Rozes, cūkas, mēnesnica, plikņi...  41
Tālivaldis Ķiķauka, R.R. (Reālisms un romantisms...)  42
Laimonis Mieriņš, Bauhaus 1919-1933  43
PRESES SPOGULIS  45
GRĀMATAS:  46
     G.I., Cēdelghēmas iekšskati
              Dzintars Kiršteins, Kaļiet sirdis akmenī brāļi!
     Brigita Siliņa, Sunuburkšķi literātūras laukā
              Elza Ābele, Ar saknēm izrautie. Romāns
     Benno Ābers, Ražena mūža atmiņas
              Elza Klaustiņa, To nevar aizmirst: Patriotiskā un sociālā darbā
     Gundars Pļavkalns, Zāle asfalta plaisās
              Jānis Kalniņš, Pa gadu kāpnēm. Raksti un recenzijas
              Ingrīda Sokolova, Redzesloks. Kritika
     Edgars Andersons, Internacionāls rakstu krājums...
              RES BALTICA. A Collection of Essays in Honor or the Memory of Dr. Alfred Bilmanis (1887-1948)
     Andrievs Ezergailis, Runājot par pagātni
              Dr. N.Vīksniņš, Latvijas vēsture jaunā gaismā
     Andrievs Ezergailis, Starp ideoloģiju un pētniecību
             Acta Baltica VII
     Gunars Irbe, Maza zeme un godkārīga tauta
              Arnolds Spekke, Några ord om lettisk litteratur
              Kai Laitinen, Finlands moderna litteratur: Konturer, huvudlinjer, resultat 1917-1967
     Agnis Balodis, Vai bija iespējams citādi?
              Baltische Hefte 13. Band
     Juris Mazutis, Polītiķa pēdās
              Pierre Elliott Trudeau, Federalism and the French-Canadians
     Rolfs Ekmanis, Vēl viens „Daugavas" kapitaldarbs
              Benjamiņš Jēgers, Latviešu trimdas izdevumu bibliografija, 1940-1960. I sējums
SKAŅAS UN ATSKAŅAS  60
LASĪTĀJU VĒSTULES  62
ATBALSIS  63
IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Paulis Cakuls,
Irēne Dāve, Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele

Jaunā Gaita