< JG 74 Jaunā Gaita   JG 76 >

14. GADA GĀJUMS

75. numurs

1969. GADS

Vēlamies mēs mūsu zemi
atkal brīvu redzēt drīz;
Laime, lūdzam, mums to lemi.
Kad to reiz kāds sapratīs.
Zeme, zeme, kas tā zeme,
Ja tev īstas brīves nav;
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav...

 

No brāļu Grašu dziesmas

S A T U R S

Džemma Skulme, Pieta, akvarelis  2
Valerija Baltiņa-Bērziņa, Mūsdienu dzeja  3
Ilmars Birznieks, Ievads Vernera Bergengrīna prozas darbos  7
Arnolds Spekke, Dzintars senatnē  11
Rolfs Ekmanis, Kultūras situācija Latvijā 1968.gadā  13
Indra Gubiņa, Tāds savāds ezers  23
Lalitas Muižnieces dzejoļi  26
Juŗa Mazuša dzejoļi  28
Gundara Pļavkalna dzejoļi  30
Margarita Ausala, Veļu psalmi  32
Modris Lorbergs, Bēgļi  34
Juŗa Zommera dzejoļi  35
Eduarda Freimaņa dzejoļi  36
Lidijas Dombrovskas-Larsenas dzejoļi  37
Valerija Baltiņa, Daina  37
Dainis Turaids, Pilsēta  38
Valdis Krāslavietis, Un tā man tika paziņots  40
Henrijs Moors, Bailes  41
SKAŅAS UN ATSKAŅAS  47
GRĀMATAS:  49
     Gundars Pļavkalns, Krāsaina un interesanta dzeja
             Roberts Mūks, Nāve un Otto, dzejoļi
     Gundars Pļavkalns, Īstenības mūzika
             Astrīde Ivaska, Ziemas tiesa. Dzejoļi
     Kārlis Ābele, Bezdelīgas, ceturksnis un pūķis
             Jānis Viesiens, Māla bezdelīgas, dzejoļi
             Pāvils Johansons, Sudraba ceturksnis, dzejoļi
            
Tālivaldis Ķiķauka, Zēns un pūķis, poēma
     G.I., Lēvenis dzejoļu
              Latviešu vēsture dzejās un gleznās Sakārtojis un rediģējis Ed.Dobelis
     Hamilkars Lejiņš, Agrāk un tagad
              Augusts Deglavs, Zeltenīte. Romāns
              Eduards Freimanis, Apsēstie. Romāns
     Alfreds Straumanis, Ilgi gaidīts darbs
              Kārlis Kundziņš, Latviešu teātra vēsture, I
     Jānis Peniķis, Kuŗa Latvija
              Edgars Dunsdorfs, Trešā Latvija
     Raimonds Staprāns, Vāji un virtuozi techniķi
              Mārtiņš Ozoliņš: Grafikas
              Leo Svemps. 32 gleznu reprodukcijas krāsās
     Aija Ozoliņa atbild Gunaram Irbem
     Recenzenta kommentāri
     Benita Veisberga, Kas atgadījies?
LASĪTĀJU VĒSTULES  61
Jānis Zībiņš, Kā izveidot latviešu organizācijas  62
ATBALSIS  63
IN THIS ISSUE  

Ilgvara Šteina vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Paulis Cakuls,
Irēne Dāve, Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele

Jaunā Gaita