< JG 78 Jaunā Gaita   JG 80 >

15. GADA GĀJUMS

79. numurs

1970. GADS

Spāņu valoda ir īpašs apzīmējums trimdiniekam: destierro - cilvēks atdalīts no savas zemes. Es gribētu minēt vēl vienu apzīmējumu destiempo - cilvēks atdalīts no laika, laika, kas turpinās viņa dzimtenē.Laiks trimdā ir kaut kas pilnīgi savādāks, kaut kas nenormāls, gandrīz psīchiski slims - jo trimdinieks dzīvo divos dažādos laika līmeņos - tagadnē un pagātnē.

Jozefs Vitlins, The Splendor and the Squalor of Exile.

S A T U R S

Kurts Fridrichsons, Lībiešu leģendas - ciltstēvs

 2

Imants Ziedonis, Par dzejas populāritāti un ogu lasīšanu

 3

Kultūras situācija Latvijā 1969. gadā - illustrātīvs pārskats

 8

Andrievs Ezergailis, Kā izskaidrojama krievu ieplūšana Latvijā?

 20

LITERĀRĀ DAĻA:

     Andris Jakubāns, Dēls pārnācis

 21

     Viktors Lagzdiņš, Trešais

 24

     Dzeja Latvijā 1969. gadā

 28

     Dainas Avotiņas / Vizmas Belševicas / Mirdzas Ķempes
     Māŗa Čaklā / Valža Luksa / Valža Rūjas un Ojāra Vācieša dzejoļi

Uldis Ģērmanis, Zemgaliešu komandieris. III Kalpu dēls

 45

IV No apakšvirsnieku bataljona līdz Kaŗa akadēmijai

 

PRESES SPOGULIS

 53

SKAŅAS UN ATSKAŅAS

 54

LASĪTĀJU VĒSTULES

 56

ATBALSIS:

 57

     Olģerts Rūsis, Gadi, un diena ar 1000 stundām

 

     Laimonis Mieriņš, Tātad - tēva pēdās

GRĀMATAS:

 59

     Gunārs Grava, Trallallā ar kvalitāti
             Māris Čaklais, Lapas balss. Dzejoļi

     Gundars Pļavkalns, No etīdēm uz kvalitāti
             Karmena Kurzemniece, Dzīpari. Dzejoļi

     Hamilkars Lejiņš, Latviešu jaunatne rietumu puslodē
             Irma Grebzde. Tikai meitene
            
Irma Vīksniņa, Absolventu klase

     Andrievs Ezergailis, Vēstures drāmatizējums
             Pāvils Klāns. Karsta dzelzs: Latvija tautu likteņu kaltuvē

     Tālivaldis Ķiķauka, Divi Latvijas grafiķi
             Gunārs Krollis, reprodukciju albums
             Zigurds Zuze, reprodukciju albums

     Andris Skreija, Lux ex oriente
             Latviešu etnogrāfija, Red. H. Strods un citi

IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Paulis Cakuls,
Irēne Dāve, Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele

Jaunā Gaita