< JG 79 Jaunā Gaita   JG 81 >

15. GADA GĀJUMS

80. numurs

1970. GADS

Ir tādi brīži, kad dziedātāji, klausītāji un diriģents kļūst par vienu veselu; kad vienreiz izdodas to panākt, tad nekā vairs nav žēl: ne negulētu nakšu, ne tālu ceļu, ne zaudējumu - tad sākas īstā mīlestība. Visai plašai dziedātāju saimei gribas novēlēt glabāt šo skaisto mīlestību visu mūžu un ikvienam censties to iedēstīt kaut vienā mazā cilvēciņā, kurš varbūt šodien vēl tikai sāk ieskatīties un ieklausīties apkārtējā pasaulē. Dziesmu svētkos dziedātās dziesmas ikvienā cilvēkā lai atstāj dziļas vienreizīgas pēdas visai turpmākajai dziesmotai dzīvei!

Gido Kokars, viens no Latvijas 1970.g. dziesmu svētku virsdiriģentiem

S A T U R S

Tālivaldis Ķiķauka, Pazudis pūlī  2
Alfreds Straumanis, Latviešu teātris uz māla kājām?  3
Uldis Ģērmanis, Zemgaliešu komandieris
                     V   Latviešu strēlnieku bataljonu tapšana
 11
LITERĀRĀ DAĻA:
     Andreja Irbes dzejoļi  25
     Aina Kraujiete, Ješka Augšupleja  28
     Astrīdes Ivaskas dzejolis  29
     Olģerts Rūsis, Kārtībnieka piezīmes  30
     Irmas Bērziņas dzejoļi  36
     Karinas Eglītes dzejoļi  36
     Ivara Lindberga dzejoļi  38
Maksis Čulītis, No Pēterpils līdz Hongkongai  41
Arnolds Aizsilnieks, Voldemāra Bastjāņa versija - un manējā      44
T.Ķ., P.V. un L.Z., Trīs dziesmu svētki 1970. gada vasarā  46
Pāvils Klāns, Piezīmes par sakariem ar dzimteni  49
GRĀMATAS:  51
     Gundars Pļavkalns, Grāmata literāras darbības atcerei
              Fricis Dziesma, Klusuma zvaigzne
     Magdalēne Rozentāle, Jūŗas rakstnieka pirmā grāmata
              Eglons Spēks, Es redzēju jūriņāi. Stāsti un noveles
     Ilmārs Briedis, No Zemgales caur Ameriku uz Eiropu
              Aīda Niedra, Grēka ābols. Romāns
              Aīda Niedra, Atkal Eiropā. Romāns
     Agnis Balodis, Atmiņas, sapņi un polītika
              Miķelis Valters, Atmiņas un sapņi
             
Felikss Donass, Polītiskos krustceļos
     Laimonis Mieriņš, Kad būt reālistam nozīmē ideālizēt
              Latvijas PSR Valsts Mākslas Akadēmija. Red. Indulis Zariņš
     Agnis Balodis, Aiz dzelzs priekškara
              Lilija Zariņa, Sarkanā migla. Atmiņas
     Juris Veidemanis, Etniskās minoritātes Padomju Savienībā
              Ethnic Minorities in the Soviet Union, Erich Goldhagen, ed.
SKAŅAS UN ATSKAŅAS  59
LASĪTĀJU VĒSTULES  63
IN THIS ISSUE
 

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula,
Irēne Dāve, Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele

Jaunā Gaita