< JG 83 Jaunā Gaita   JG 85 >

16. GADA GĀJUMS

84. numurs

1971. GADS

Šis Jaunās Gaitas numurs veltīts Padomju Latvijas 1970. gada kultūras situācijas raksturošanai. Sniedzam trimdas lasītājiem arī vairākus 1970. gadā Latvijā publicētus darbus, izvēloties dažus no tiem daudzajiem autoriem, kuŗi savus spēkus un talantu ziedo Latvijas padomju republikai tā, it kā tā būtu Latvijas valsts.

S A T U R S

2  Olita Āboliņa, Divi. Keramika
3  Rolfs Ekmanis, Tas 1970.gads. Iezīmes Latvijas literārajā dzīvē
15  Valda Melngaile, Vizmas Belševicas un Imanta Ziedoņa dzeja: ceļi uz patiesību
19  A.I., Māls ir kā cilvēks - silts
23  Marģers Zariņš, Sapnis vasaras naktī
31  Jāņa Petera dzejoļi
36  Olgas Lisovskas dzejoļi
38  Valža Kaktusa dzejoļi
39  Aivars Kalve, Krītošs akmens putns
41  Imants Ziedonis, Epifānijas
47  Uldis Ģērmanis, Zemgaliešu komandieris.
      IX   Februāŗa revolūcija un armijas polītizēšana
55  Laimonis Mieriņš, Mākslas dzīve Latvijā 1970. gadā
58  Edīte Zuzena, Vai svešinieks mums parādīs latviešus Latvijā?
61  GRĀMATAS:
        Gunārs Grava, Berts Adamsons-paraugizmeklētājs
               Vladimirs Kaijaks, Direktora klints. Kriminālromāns
        Gunars Irbe, Skandinavu imperiālisms Skandinavijā
               Andres Küng, red. Samemakt! Välfärd till döds eller kulturellt folkmord?
               Andres Küng - Olof G. Tandberg, Jordens förtryckta-etniska minoriteter i världen
64  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
66  LASĪTĀJU VĒSTULES
68  ATBALSIS:
        Juris Silenieks, Starptautiskais literārais žurnāls Books Abroad
        Andrejs Punka, Sezana dārgais paldies
vērpetīte  IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele, Māra Zandberga

Jaunā Gaita