< JG 84 Jaunā Gaita   JG 86 >

16. GADA GĀJUMS

85. numurs

1971. GADS

S A T U R S

2   Ilmārs Rumpēters, Pagājība
3   Rolfs Ekmanis, Tas 1970. gads.
        Iezīmes Latvijas literārajā dzīvē
24   Jaunās Gaitas autori
26   Veltas Tomas dzejoļi
28   Gundara Pļavkalna dzejoļi
30   Reinholds Millers, Atspirdzināšanas brokastīs
33   Eduards Freimanis, Blēņu stāsti
36   Baibas Bičoles dzejoļi
38   Valentīns Pelēcis, Vecrīgā
39   Lidijas Dombrovskas dzejoļi
41   Lidija Dombrovska-Larsena, Mākslas izpausmes un to stāvoklis mūsdienās
44   Uldis Ģērmanis, Zemgaliešu komandieris.
        IX Februāŗa revolūcija un armijas polītizēšana
54   Gunars Irbe, Tā bija spītēšana liktenim, tā bija aiziešana projām
57   ATBALSIS:
      G.I., Baltiešu zinātnieku un literātūras darbinieku simpozijs Zviedrijā
      JG. Strāvas un krustceļi Zviedrijas baltiešu literātūrā
      I. Enkvists: Sanfrancisko viss otrādi
      AABS
61   SKAŅAS UN ATSKAŅAS
63   GRĀMATAS:
      Hamilkars Lejiņš, Baltiešu rakstnieki trimdā
         Rimvydas Šilbajoris, Perfection of Exile, 14 Contemporary Lithuanian Writers
       Laimonis Mieriņš, Rīga otrādi...
         Latvian Souvenirs, Vsesojuznaja Exportno-Importnaja Kontora "Novoexport"
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Tālivalža Ķiķaukas vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele, Māra Zandberga

Jaunā Gaita