< JG 87 Jaunā Gaita   JG 89 >

17. GADA GĀJUMS

88. numurs

1972. GADS

Trimdas 1971. gada kultūras dzīve ir JG 88. numura tēma. Izceltas tās lietas, kas mūs vienoja, nevis šķēla. Piemēram, dzeja, 2X2 seminārs un jaunu ceļu meklētāji, kas mūs ievada 1972. gadā – „preses gadā”, jo šogad paiet 150 gadi, kopš sāka iznākt pirmais latviešu laikraksts. Trimdas biedrībām, draudzēm, bankām un citiem pasākumiem, kas netieši dzīvo no preses atbalsta un žēlastības, gribētu atkārtot vārdus, kas rakstīti Latviešu Avīzes 1822. g. 5.janvāra numura ievadā: „Mēs gribam latviešu zināšanas vairot, dažas ziņas no klātienes un tālienes atnesdami, dažu labu padomu dodami, dažas gudrības izpaudēdami, ir brīžiem pasmiedamies kaut ko labu mācīt un tā, cik spēdami piepalīdzēt pie arāju ļaužu prāta cilāšanas un labklāšanas. Latviešu valodu un latviešu tautu mēs no sirds mīļojam.”

S A T U R S

2  Esiet pazīstami? 1971. gada kultūras darbinieki
3  Māra Lācis-Celle, Divreizdivi - pasākums ar neierobežotu potenciālu
10  Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1971. gadā
 (Apskatam pievienota 1971. g. fotoreportāža)
21  Visu latviešu fonds, intervija ar Dr. V. Muižnieku un B. Rubesu
25  Uldis Ģērmanis, Zemgaliešu komandieris
          XI Zemgalieši sedz 12. armijas atkāpšanos no Rīgas
27  Andrejs Irbe, Gar govīm kāds staigā, un mēness spīd
29  Gunas Ikonas dzejoļi
31  Valerija Baltiņa, Par dzeju
   Mākslas pielikums - Jāņa Gaiļa gleznas "Negaisa draudos" reprodukcija
35  Jānis Krastiņš, Džordžs Vebers jun. un Hugo Vītols,
           gleznotāja Jāņa Gaiļa darba novērtējums
36  Tālivaldis Ķiķauka, recenzija par reprodukciju mapi Jānis Gailis
37  Aina Kraujiete, Goliāts Dāvidu uz rokām nēsā
38  Pāvila Johansona dzejoļi
40  Juŗa Kronberga dzejoļi
42  Edvarts Tūters, Gaismas logs
53  GRĀMATAS:
        Gundars Pļavkalns, Daļēja sinteze
                Teodors Tomsons, Spēle. Dzejoļi
 

      Gundars Pļavkalns, "Kā jau vakar aizrādīju..."
                Jūlijs Ķipers, Saulespuķe griežas pret sauli. Dzeja

        Gunars Irbe, Gaismas aplīši signālizē īstenību
                Aivars Kalve, Sarkans āboliņa lauks. Stāsti
        Gunta Rozentāle, Vientulības čaulā
                Osvalds Lācis, Ķīvīte. Stāsti un noveles
       Juris Silenieks, Turpinājums sekos?
                Skaidrīte Kaldupe, Padebešu kalns
        Gunars Grava, Vai Arturs Lundkvists ir Zviedrijas Knuts Hamsuns?
                Hans Björkegren, Alexander Solsjenitsyn
               
Per Egil Hegge, Solsjenitsyn kan inte komma
        R.E., Talantu augsne
                Ramave 40 gados. Red. Kārlis Draviņš
63  LASĪTĀJU VĒSTULES
64  ATBALSIS:
        GIR-, Marginālijas
        G.I., Kulankilē, dzirnakmeņi un dzeloņstieples
67  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Laimoņa Mieriņa vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita