< JG 88 Jaunā Gaita   JG 90 >

17. GADA GĀJUMS

89. numurs

1972. GADS

Par mākslu un dzīvi Latvijā pašreiz mums jau ir savs priekšstats vai nu no personiskiem apmeklējumiem, draugu un radu stāstiem un vēstulēm vai latviešu periodiskiem izdevumiem tur un šeit. JG redakcija cer, ka JG 89.numurs, veltīts kultūras dzīvei Latvijā 1971. gadā, palīdzēs šo priekšstatu papildināt, precīzēt vai arī ierosinās kādu pieņēmumu pārdomāt un mainīt.

S A T U R S

3  Laimonis Mieriņš, Piezīmes par Padomju Latvijas mākslu 1971. gadā
7  Jaunās Gaitas autori - Laimonis Mieriņš
8  L.S., Tas 1971. gads Latvijā, Reportāža
14  Māris Bite, Latviešu prese jauniešu skatījumā
16  Pāvils Klāns, Klusā kontrrevolūcija?
 Mūsu tautas situācija un padomju viedoklis dzimtenes sakaru jautājumā
21  Uldis Zemzaris, Intervija ar mākslinieku B.
24  Egils Lukjanskis, Bronzas sieviete
29  Ojārs Vācietis, Viens dzejolis [Monta Kroma. Lūpas.Tu.Lūpas.Es]
 (daži vārdi par brīvā panta brīvību un nebrīvību)
31  Dagnija Dreika, Saules asinis
33  Andris Vējāns, Krīt pirmā atblāzma
34  Ojārs Vācietis, Klavieŗkoncerts
37  Andris Vējāns, Andryva Jūrdža myužs
39  Piezīmes par 1971. g. Latvijas prozas un lirikas izlasi
40  Aivars Kalve, Podiņkrāsns
44  Alberts Bels, Ilūziju zaļās buras
49  Jaunās Gaitas dzejas plakāti
50  Uldis Ģērmanis, Zemgaliešu komandieris
 XII   Oktobŗa revolūcijas sagatavošana un norise Ziemeļu frontē
61  GRĀMATAS:
        Gunars Irbe, Starp skala galiem
            Imants Ziedonis, Kā svece deg. Dzeja
        Gundars Pļavkalns, Gulbju jaunava virtuvē
            Ārija Elksne, Trešā bezgalība. Dzejoļi
        Tālivaldis Ķiķauka, Divas gleznu reprodukciju mapes
            Leo Kokle. G. Kārkliņas ievads
            Rūdolfs Pinnis. A. Ambulta ievads
66  ATBALSIS:
        Laimonis Mieriņš, Diriģenti Arvīds un Mariss Jansons
        GIR-, Marginālijas
68  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
vērpetīte  IN THIS ISSUE

L. Zikmanes vāks - krāsains linogriezums „Aizejošais"

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita