archyp1.jpg (26892 bytes)

            vakar biju aizgajis uz kino
            viena drauga biksu atloka
            redzeju filmu par vilku un
            tris cucinam dabuju
            labu moralu pamacibu ak
            cik nezeligs tas launais
            vilks pie sevis nodomaju un
            cik nesalidzinami paraki
            ir cilveki tas vilks tacu
            butu tas cucinas norijis
            jelas vai pat dzivas
            kurpreti cilveks butu
            zeligi pargriezis vinam
            rikles un milosi
            partaisijis vinas desinas
            un skinkisos
            iejutigi butu tas
            izcepis un izzavejis
            un izvarijis zelsirdiba
            pret visiem un launpratiba
            pret nevienu un dievbijigi
            butu tas apedis ar skabiem
            kapostiem un kartupeliem
            nav nekads brinums ka
            edamie lopi ta bistas
            vilka un ta mil cilvekus
            kad cucinu aped vilks
            tad ta skaidri saprot ka ar
            pasauli kaut kas nav kartiba
            bet kad vinu aped cilveks
            tad vina kveli pateicas
            dievam ka vina tiek upureta
            par labu augstakai butnei
            laikam jau tapat notiek ar
            tumsadainiem cilvekiem kad
            tos nolinco brivibas un
            cilveku tiesibu zeme un
            nevis kaut kada tur nebut
            eiropas tumsoniba un
            apspiestiba kur cilveki
            vel nikulo zem keniniem
            un cies no vedera aizcietejuma
            mums visiem saizeme vajadzetu
            but pateicigiem ka musu
            volstrita laupitajbaroni
            un musu noziedzigie starp
            tautiskie bankieri ir tik
            priekszimigi pilsoni un
            dara tik daudz laba baznicam
            un rupejas par trukuma
            cietusajiem un
            atbalsta celas institucijas
            un fondus kas gada par
            cilveces labklajibu
            un kas ir tik apgaroti filantropi
            tas butu briesmigi tapt
            apzagtam no sliktas skiras
            cilvekiem ja es butu cilveks
            es gan nelautu cilvekedajam
            sevi apest ja vins man
            paprieksu neparaditu
            rakstura apliecibu no savas
            baznicas macitaja
            pat musu industrialie
            slepkavas sai zeme ir parasti
            afilieti ar politiskam
            partijam kas darbojas lai
            paceltu un apgaismotu cilveci
            un veicinatu progresu
            vienmer kad es zaudeju
            dusu un kontempleju
            pasnavibu izlikdamies par
            roziniti lai kads mani aped
            kukas kumosa es tomer
            iedomajos par prieksrocibam
            ko piedava musu valsts un
            atgustu priecigu pratu
            musu laiks ir patiesi
            ka esmu pedeja laika
            lasijis labs laiks but dzivam
            un ir lietderigi atcereties ka
            dievs stav par veseligu
            gremosanu
            tavs moralais draudzins
           

            archy prusaks

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]