Tulkojumā pielietotā terminoloģija

ANGLISKI LATVISKI PIEMĒRI
(Case Studies)
Majority Plurality Systems Mazoritaras Vēlēšanu Sistēmas  
First Past the Post (FPTP) Mandāts pirmajam (MP) ASV, Anglija, Kanada
Two-Round System (TRS) Divu kārtu sistēma (DKS) Ukraina
Block Vote (BV) Bloka balsojuma sistēma (BBS)  
Alternative Vote (AV) Alternativais balsojums (AB)  
Proportional Representation (PR) Proporcionālā pārstāvniecības sistema (PPS)  
List Proportional Representation
(List PR)
Sarakstu proporcionālās pārstāvniecības (SPP) Šveice, Somija
Mixed Member Proportional (MMP) Jaukto loceklu proporcionālās (JLP) Vācija, Jaunzēlande
Single Transferable Vote (STV) Pārceļojošo balsu sistēma (PBS) Īrija, Malta
Plurality-single member districts Pluralitātes vienmandāta apgabali  
Multi-member districts Daudzmandātu apgabali  
Apparentement Apparentement  
Run-off election Vēlēšanu otrā kārta  
Weighted sample Svērts iztvērums  

[ atpakaļ ]